Els trens al sud de Barcelona (Penedès, Camp de Tarragona i Ebre)

Per . Actualitzat el

Aquest 2018 pot estar marcat per una transformació de les lògiques ferroviàries al sud de Barcelona. Quan parlem del sud de Barcelona ens referim a les Vegueries del Penedès, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
La gran novetat de la transformació que comentem serà la connexió del tram entre Vandellòs–Vila-seca–Estació del Camp de Tarragona. Aquesta nova connexió significarà un canvi substancial en el tràfic de trens al sud de Barcelona.
Per un cantó, representarà una millora en temps i servei de la connexió entre la capital catalana i les Terres de l’Ebre. Una millora esperada, ja que les connexions actuals deixaven molt a desitjar.
Al mateix temps, la connexió Vandellòs–Vila-seca–Estació del Camp de Tarragona implicarà una pèrdua de serveis entre la ciutat de Tarragona i Barcelona, ja que els serveis que connecten Barcelona amb el sud del país i amb el País Valencià deixaran de passar per la xarxa d’ample ibèric com fins ara i seran desviats per la xarxa d’ample internacional, de Barcelona fins al Camp de Tarragona i d’aquí cap a Cambrils per la nova connexió Vandellòs–Vila-seca–Estació Camp de Tarragona.
Podem dir, doncs, que amb la nova xarxa ferroviària, les Terres de l’Ebre i part del Camp de Tarragona (la nova estació de Cambrils i l’Estació del Camp de Tarragona) guanyarà en serveis, però l’estació clàssica de Tarragona, i per tant el centre de la ciutat, perdran les connexions directes amb Barcelona i amb el País valencià. En la futura connectivitat entre Salou, Port Aventura, Reus, Vila-seca i Tarragona, amb les estacions de Cambrils Nord i Estació del Camp de Tarragona, es podria plantejar l’opció del TRAM.
Pel que fa al Penedès, on fa temps que es reclama una millora de freqüències del servei de Rodalies Barcelona i una millor connexió amb el Camp de Tarragona, la nova realitat podria ser una oportunitat. Per un cantó, l’espai lliure que deixaran els serveis que fins ara es donaven per la xarxa d’ample ibèric i que ara passaran a la xarxa d’ample internacional podrien fer-se servir per millorar les freqüències cap a Barcelona, sobretot, i també implementar els serveis de connexió cap a Tarragona, sigui allargant la R2Sud o la R4, o allargant la RT1 o la RT2.  Connectar el Penedès amb Tarragona és una manera directa o indirecta de millorar les connexions entre Tarragona i Barcelona.
Al mateix temps, des del Penedès es reclamava la creació d’un baixador a la xarxa d’ample internacional, a l’alçada del PAET de Vilafranca del Penedès, que permetés els usuaris potencials de la Vegueria Penedès, i també de la zona sud de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i part de la Catalunya Central, (2 milions de persones), de tenir un accés comercial a l’oferta d’Alta Velocitat, pensant en el Corredor Mediterrani (Terres de l’Ebre-País valencià) i també en el Corredor Ibèric (Saragossa-Madrid).  I entendre aquest baixador de Vilafranca del Penedès com una terminal d’Alta Velocitat de Barcelona-Sud, complementària a la de Barcelona, com succeeix als grans pols urbans d’Europa.
Cal que repensem la xarxa de ferrocarril, però sobretot pensant en el ferrocarril com en un servei de transport públic de qualitat i que doni servei als territoris interconnectats i als seus habitants. El col·lapse de les grans àrees urbanes ja és un símptoma que repensar el ferrocarril no és opcional sinó que necessari.
Al sud de Barcelona, al Penedès, al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre,  tenim una necessitat i ara potser és el moment de repensar, de tornar a pensar, el ferrocarril en clau de segle XXI.