El Port de Tarragona registra el millor setembre de la història

La infraestructura portuària mou 3.429.375 tones de mercaderies

Per . Actualitzat el

El Port de Tarragona va moure 3.429.375 tones durant el mes de setembre, xifra que el converteix en el millor setembre de la seva sèrie històrica, amb un creixement del 36,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. El comportament del cru de petroli, vehicles, pinsos i farines i la càrrega general convencional són les múltiples causes d’aquestes dades tan excepcionals.

Resultats acumulats de gener a setembre de 2017

Les dades de tràfic marítim, en l’acumulat des del mes de gener fins al mes de setembre d’aquest any 2017, s’han situat en 25.157.172 tones, amb un creixement del 14,2% respecte del 2016. El tràfic de petroli i productes petrolífers, amb un creixement del 20,6% i un total de 15,5 milions de tones, és un dels que registren un comportament més satisfactori. Els números també mostren un augment significatiu del tràfic de bestiar: un 29,3% si parlem d’unitats (271.899 caps) i un 63,9% si parlem de tones (46.596), amb major participació del boví. Pel que fa a la terminal de vehicles, es van manipular 149.618 unitats, un 30,5% més que en el mateix període de l’any anterior. En tràfic de productes agroalimentaris, el Port de Tarragona és líder a la Mediterrània. Concretament, si ens fixem en els pinsos i farines, fins al setembre d’enguany s’han mogut 1,4 milions de tones, el que suposa un creixement del 25%. Una altra de les dades significatives és la de moviment de sal, amb un total de 315 mil tones, multiplicant per 3,5 les operacions de l’any anterior durant el mateix període. També són molt positives les xifres del tràfic de pasta paper, amb 374.221 tones mogudes fins al mes de setembre, el que representa un augment del 24,2%.

Creuers

En l’acumulat d’aquest any 2017 han fet escala al Port de Tarragona 30 creuers, amb un moviment de 43.636 passatgers, el que representa un 282% més que l’any 2016.

Continuen creixent les exportacions

Les dades d’exportació també són positives en l’acumulat dels tres primers trimestres de l’any, amb un creixement del 32,9% respecte del mateix període de l’any passat en moviment a països estrangers, situant el total en gairebé 4,5 milions de tones. Les importacions també han registrat un increment del 13,7%, situant-se la xifra total en més de 17,5 milions de tones.

Creixement interanual

En els darrers 12 mesos, la xifra ascendeix fins a les 34.470.614 tones, amb un creixement del 10%.