La Budellera es desenvoluparà en dues fases

Es presenta el nou projecte que recull les prescripcions sol·licitades per la Generalitat

Per . Actualitzat el

La Junta de Compensació provisional del PPU-24 ha emès un comunicat per presentar «el nou projecte de la Budellera, donant així compliment a les prescripcions sol·licitades per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona. El pla de la Budellera preveu les obres d’urbanització i d’edificació en dues fases d’execució diferents, de forma esglaonada i sense posar en risc la viabilitat tècnica i econòmica del sector urbanitzable».

 

 Fase 1

Fase 2

Segons la Junta, «aquest pla de la Budellera és encara més sostenible i respecta en tot moment (com sempre s’havia previst) l’Anella Verda -delimitada en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tarragona vigent des de 2013.

Les principals novetats són la nova vertebració urbana dels carrers, que s’ordenarà entorn la sinuositat dels dos barrancs de la Budellera, els quals restaran majoritàriament a cel obert -i no coberts com en el pla anterior-, de manera que, al llarg de les seves lleres, transcorreran camins, els quals permetran connectar les platges amb l’Anella Verda a través d’àrees de descans i de lleure.

El projecte de la Budellera promou una major integració de la urbanització i l’edificació amb l’estat natural de l’orografia original.

La segona novetat rau en el fet que la ciutat rebrà 48,4 hectàrees d’espais lliures públics en forma de quatre noves zones verdes, com el parcs de la Savinosa, l’Aigua, el Gran Parc de la Budellera (que relligarà la zona de la Budellera amb les urbanitzacions de Boscos i Cala Romana)  i el Parc Nord, que serà una transició en zona verda entre l’espai edificat de la Budellera i l’Anella Verda. Les zones verdes de les que podrà gaudir la ciutat signifiquen 35,2 hectàrees més respecte al legal exigit per la Llei d’Urbanisme, que és només de 13,2 hectàrees. És a dir, la ciutat rebrà tres vegades i mig més d’espais lliures públics del que pertocaria per llei.

La primera fase de desenvolupament contemplarà la cessió gratuïta de 10,4 hectàrees de terreny a la Platja Llarga de Tarragona, que avui són privades i passarien a ser de titularitat pública municipal, com ja estava previst des d’un primer moment al projecte de la Budellera, sense haver-hi previst cap zona per aparcament. Així també, durant aquesta primera fase, es cedirien 9,2 hectàrees per a nous equipaments.

El primer espai que s’urbanitzaria seria el sector a partir de les instal·lacions del Nàstic i fins el Col·legi Mare Nostrum que es manté com a equipament, a més de la cessió de tot el subsector de la Platja Llarga.

Aquesta delimitació incorpora els terrenys entre les rotondes del Llorito i de la Savinosa, fet que permetria definitivament millorar l’accés des de la Via Augusta a l’autovia A-7 per un vial urbà, sense pendents acusades ni tombs peraltats. Així mateix, un nou accés de l’A-7 més al nord, previst a la segona fase, permetria descongestionar definitivament la Via Augusta.

Val a dir que durant la primera fase es consolidaran la majoria de serveis de llum amb la construcció de la subestació elèctrica, un dipòsit d’aigua que abastirà també a tota l’edificació aïllada en unifamiliars de Llevant, i la millora de la xarxa de sanejament amb connexió a l’EDAR Tarragona Nord-Altafulla, uns equipaments que donaran servei no només a la Budellera, sinó a totes les urbanitzacions de Llevant.

Els aprofitaments de sòl per a usos residencials es mantenen inalterables amb 4.040 nous habitatges, dels quals aproximadament el 50 per cent correspondria a cada una de les fases. El 30 per cent de les noves llars que s’edifiquin en cadascuna de les fases gaudiran d’algun tipus de protecció oficial, la qual cosa significa posar en el mercat un mínim de 1.200 habitatges a preus assequibles evitant, així, l’emigració de tarragonins cercant habitatge desitjat a altres municipis.

Posar en marxa aquesta primera fase és decisiu, atès que en els propers tres anys la ciutat de Tarragona exhaurirà els solars disponibles per habitatge.

Aquesta data és molt important pel futur social i econòmic de la ciutat atès que en el millor dels escenaris, si tota la tramitació es desenvolupa sense entrebancs, la primera màquina no començaria a urbanitzar la Budellera abans de 2022; la primera grua no es posaria en marxa abans de 2024 i el primer pis no s’entregaria abans del 2026».