Declaració Institucional de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla

Posicionament de la institució sociosanitària davant de l’actual situació política a Catalunya

Per . Actualitzat el

El Consell Rector de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla reunit el dilluns, 23 d’octubre de 2017, en sessió ordinària celebrada al Seminari Pontifici de Tarragona, en aquests moments transcendentals per a Catalunya, manifesta:

Primer.- La defensa del dret democràtic a l’autogovern del poble de Catalunya.

Segon.- El suport al MH president de la Generalitat de Catalunya, al Parlament, al Govern i a les institucions polítiques i administratives que representen.

Tercer.- L’exigència que es mantingui la convivència cívica i pacífica en el marc de la societat plural de Catalunya.

Quart.- El rebuig a qualsevol actuació contra la llibertat d’expressió i els drets fonamentals dels ciutadans.