El concurs per a la redacció del pla de La Tabacalera es prorroga

S’amplia el temps de presentar les propostes fins al 30 d’octubre

Per . Actualitzat el

El termini per presentar propostes al concurs per elaborar el Pla Funcional i Arquitectònic de la Tabacalera es prorroga fins al 30 d’octubre. Davant la gran quantitat de consultes interessades a prendre part al concurs, des de l’Ajuntament s’ha considerat procedent aprovar aquesta pròrroga per atorgar més temps per a la presentació de propostes. També s’ha fixat dia per a la visita tècnica adreçada a les persones interessades a elaborar un projecte per tal que puguin conèixer el recinte.

Amb aquest concurs es preveu obtenir un projecte que, en línies generals, estableixi un pla director del conjunt que defineixi les relacions entre els edificis, els seus usos i una proposta arquitectònica. El projecte també haurà de preveure les connexions entre els edificis històrics (Museu paleocristià, Necròpolis….) amb la resta de l’entorn arqueològic i amb la resta de la ciutat. El concurs es finança conjuntament entre l’Ajuntament de Tarragona i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

El procés de selecció s’articularà en dues fases, en la primera de caràcter obert i eliminatori tots aquells equips interessats presentaran una primera proposta funcional. En la segona fase, un jurat tècnic escollirà cinc de les propostes i hauran d’aportar un segon projecte més complet amb una definició detallada de la proposta arquitectònica i se’n seleccionarà un com a guanyador del concurs. Els premis, en la primera fase, seran iguals per tots els seleccionats amb un import de 4.000 €; en la segona fase, els premis són de 90.000 € en total, i estaran distribuïts de la següent manera:

1r premi: 40.000 €

2n premi: 20.000 €

3r premi: 12.000 €

4t premi: 10.000 €

5è premi: 8.000 €

Enllaç a les bases del concurs: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=25258645&reqCode=viewCn&idCap=12918472&