El curs 2017-18 comença a les comarques de Tarragona amb 136.900 alumnes

Per . Actualitzat el

El curs escolar 2017-2018, que ha començat el dimarts 12 de setembre, disposa de 452 noves places de personal docent als Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona. Amb aquest increment de plantilla respecte a l’any passat, Ensenyament posa a disposició un total de 7.257 mestres i professors per tal de fer front al nou curs. S’incrementa també la xifra d’alumnat, amb una previsió de 136.900 alumnes matriculats, fet que representa un increment respecte el curs anterior. Les etapes d’educació infantil i primària es caracteritzen per una disminució en la matrícula però en la resta de nivells augmenta el nombre d’alumnes inscrits i, de manera molt especial en l’ensenyament secundari obligatori, que creix en més de 1.600 alumnes.

Del total d’alumnat inscrit, la major part ho fa en centres públics, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com postobligatoris. Un 74,4% de l’alumnat del segon cicle d’educació infantil, primària i ESO trien centres de titularitat pública, enfront del 24.3% dels concertats o l’1,3% dels privats; als Batxillerats, el percentatge puja fins al 83,87 i a la Formació Professional, l’índex arriba al 95,32% de matriculació a l’oferta pública.

Més professionals

Aquest curs augmenta la dotació de plantilla docent amb 452 docents més respecte l’any passat. Això fa un total de 7257 places, un 6,7% més que el curs anterior. Cal fer notar que aquesta assignació de recursos addicionals té per objectiu millorar l’equitat i qualitat del sistema, amb esment especial a la incidència en els centres amb major complexitat. En aquest sentit, s’aposta per un model que doni resposta a la diversitat de l’alumat i als centres amb entorns més complexos, que necessiten una atenció personalitzada. També hi ha novetats en les substitucions per al nou curs: es comencen a cobrir les incidències de durada superior a 7 dies des del primer dia, a partir de l’inici de curs i durant tot el curs. També n’hi ha en relació als llocs de treball específic per tal de millorar la resposta a les necessitats dels alumnes. En el procediment de selecció, les direccions poden intervenir en la selecció del professorat, ja sigui en els centres de màxima complexitat o en els llocs de perfil professional per millorar la resposta a les necessitats dels alumnes. En total aquest curs hi haurà 63 nous llocs específics, dels quals 45 seran en escoles –fet que representa un 22,4% més que el curs anterior- i 18 en instituts – amb un increment del 7,1%.

Formació dels docents

Dos dels objectius prioritaris pel curs són la formació del professorat i la innovació. Es reconeixeran els projectes d’innovació dels centres i es crearan nous programes d’innovació pedagògica, fent especial esment al programa STEM per al foment de les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques entre els joves a través de la formació del professorat, del treball en xarxa, i intentant incidir, sobretot, i de forma molt especial, en les noies. En l’àmbit de la formació del professorat, es valorarà el programa MIF de Millora i Innovació de la Formació de mestres, i es prioritzaran les següents formacions: STEM, funció directiva, acció tutorial, avaluació formativa, i currículum i avaluació d’ESO.

Compromís amb la FP

Un altre dels eixos per al nou curs és la formació professional com a eina per a dotar a les persones de competències per a l’ocupació i la formació integral. En el mateix àmbit també s’adequaran els continguts de l’FP a les necessitats dels sectors productius i dels diferents territoris. S’incideix en la importància de la formació professional dual, que aquest curs comptarà amb més de 1.135 alumnes, 23 centres implicats, 119 títols impartits i més de 450 empreses i entitats col·laboradores al territori. L’FP dual presenta una alta inserció laboral dels seus graduats, atès que més d’un 70% treballen i un 22% continuen amb altres estudis, amb uns percentatges d’ocupabilitat molt superiors a la mitjana catalana.

A prop d’Europa

La consellera d’Ensenyament Clara Ponsatí a la roda de premsa de presentació del curs 17/18 va expressar que Catalunya s’apropa als objectius d’Europa 2020 pel que fa a aspectes clau com l’abandonament prematur (18%), la graduació a l’ESO (88,8%) o la taxa de repetició (4,9%). També va posar de manifest la millora en resultats segons mostren les diferents proves de competències bàsiques i l’informe PISA. A les proves de sisè de primària se supera la puntuació de 70 punts en totes les competències avaluades –matemàtiques, català, castellà i anglès-; amb una millora destacable en llengua anglesa. A les proves de 4t d’ESO, per primera vegada el resultat de matemàtiques supera el llindar de 70. Pel que fa a les proves PISA per a alumnes de 15 anys, es millora en les tres competències (matemàtiques, ciències i comprensió lectora) i s’apropa a l’objectiu europeu d’alumnes en les franges més baixes d’assoliment –per sota del 15%–.