El Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona injectarà 60 milions d’euros als municipis

Els diners es destinaran prinicipalment a obresde millora a vies públiques, accessos i equipaments

Per . Actualitzat el

La  Diputació de Tarragona ha donat compte de l’estat de la tramitació de les ajudes del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017 i 2018, que injectaran 60 milions d’euros en actuacions municipals i que aquest any es materialitzarà en mig miler d’actuacions als municipis.

Les dues primeres anualitats del Pla d’Acció Municipal (PAM), inclòs el PEXI, un programa específic d’inversions en xarxes d’abastament i distribució d’aigua, de sanejament i  informàtica, injectaran 60 milions d’euros als municipis i a les entitats descentralitzades de la demarcació de Tarragona perquè puguin fer realitat nous projectes i per ajudar-los a sufragar les despeses corrents, segons les dades publicades a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.  Aquesta dotació forma part dels més de 80 milions d’euros que la Diputació de Tarragona destinarà a aquest objectiu al llarg del període 2017-2020.

La primera selecció de projectes per al PAM 2017 es va tancar el 15 de març i, fruit de les sol·licituds presentades, s’ha aprovat la distribució de 13.231.692,15 d’euros per a 211 actuacions de les quals se’n beneficiaran un total de 82 municipis de les comarques de Tarragona. Del total de l’import concedit, el 69,20% (9.157.205,15 euros) correspon a actuacions d’inversió, en bona part per a vies públiques (que inclouen pavimentació i instal·lacions de serveis) i per accessos als nuclis de població; per inversions destinades a equipaments socials, culturals i turístics, i, també a les instal·lacions esportives. Pel que fa al 30,80% restant (4.074.487,00 euros) es destinarà a despeses corrents dels ens locals.

Pel que fa al segon bloc de concessions d’ajudes del PAM 2017, la convocatòria del qual es va tancar el passat 28 de juny i que està pendent encara de revisió per part de la Unitat Gestora i els Serveis Tècnics del Servei d’Atenció Municipal (SAM), preveu una inversió de 17.778.061,46 euros que es repartirien per a un total de 104 beneficiaris i permetrien la realització de 247 actuacions. El 75,30% de l’import concedit, 13.387.178,78 euros, anirà destinat a actuacions d’inversió. En aquest cas, també les inversions en vies públiques i d’accés als nuclis de població amb actuacions de pavimentació i instal·lacions de serveis en carrers i places són les més sol·licitades, seguides d’equipaments socials, culturals i turístics i de les inversions en instal·lacions esportives. L’altre 24,70% d’aquest segon bloc d’ajuts (4.390.882,68 euros) corresponen a despeses corrents.