Cuidar la imatge

Per . Actualitzat el

L’aspecte de places i carrers és la primera carta de presentació d’una ciutat als seus visitants. Una ciutat neta és motiu d’orgull per als seus residents i desperta admiració entre els turistes. En canvi, una població plena de brutícia i deixada, per molta oferta cultura i d’oci que aglutini, no ofereix una bona imatge.

Quan una ciutat es planteja potenciar la seva projecció turística és cabdal, prèviament, tenir controlats i ben dimensionats els seus serveis bàsics. I un d’ells és inevitablement el de la neteja d’espais públics. Per aconseguir-ho cal posar els recursos tècnics i humans necessaris perquè els contenidors no estiguin mai plens, perquè els carrers es recuperin ràpidament de l’activitat diària i perquè ningú no es trobi sorpreses desagradables quan passeja per una plaça. Però no tot és qüestió de diners. La sensibilització de la ciutadania pot ser fins i tot més important si volem gaudir d’una ciutat neta els 365 dies de l’any.

Campanyes de conscienciació massives, de recordatori constant sobre la importància de respectar els béns comuns i l’aplicació de sancions quan procedeixi són necessàries perquè, de mica en mica, una població esdevingui una referència en matèria de neteja i imatge.