L’Ajuntament multarà amb fins a 1.500€ als paradistes que no obrin 11 hores al dia

Les inspeccions de control s’iniciaran el 10 de juliol a petició d’un grup de paradistes

Per . Actualitzat el

La Comissió Negociadora de Venedors del Mercat Central ha acordat que, a partir del 10 de juliol, s’iniciïn les actes d’inspecció a les parades del Mercat, tant pel que fa a l’horari com pel compliment del Reglament en els seus diferents aspectes.

El Mercat Central es va inaugurar el passat 16 de març i des de llavors fins ara, Espimsa ha fet un control del compliment de l’horari acordat i de les obertures del dissabte per la tarda i el dilluns pel matí. Hom considera que durant aquests 100 dies d’obertura ha estat un període d’adaptació.

A més de l’acord del Consell d’Administració i de la Comissió Negociadora de Venedors del Mercat Central de fer inspeccions i aixecar acta dels horaris, cal dir, que Espimsa també ha rebut una petició per escrit d’un grup de paradistes que demanen que es garanteixi el compliment del Reglament.

Les actes d’inspecció es traslladaran a l’Ajuntament, per si fos el cas, calgués incoar un expedient  sancionador. L’article 31.1 del Reglament del Mercat Central considera com a infracció greu l’incompliment de l’horari d’obertura al públic. Les sancions per infraccions greus comporten una multa entre 751 i els 1500 euros.

Pel que fa als horaris comercials, el Reglament del Mercat Central diu el següent:

Article 22.2- Totes les concessions i espais cedits en dret d’ús del Mercat Central de Tarragona hauran d’estar obertes al públic interrompudament com a mínim des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. L’Ajuntament podrà acordar excepcions justificades a aquest horari, sempre que no suposin un tracte desigual a situacions similars.

El 8 de març de 2017, el Consell d’Administració d’Espimsa aprovà entre altres temes els horaris del Mercat Central, d’acord amb la proposta prèvia de la Comissió Negociadora dels Venedors del Mercat Central en la reunió celebrada el 2 de març de 2017.

Obertura de 9 a 20 hores ininterrompudament.

–       Obertura interrompuda sempre que resti com a mínim  el 60% de la superfície i/o 60% de les botigues.

–       85% de l’horari establert, 56 hores (11 hores x 6 dies=66h, 100%)

–       15% de l’horari establert (10 hores) a repartir de la següent forma:

o   Opció 1. Tancament al migdia dins el marge de 15.30 a 17 hores.

o   Opció 2. A distribuir entre dilluns matí o dissabte tarda.

–       L’horari comercial del recinte serà de 8.30 h a 21 h.

 La consellera i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, ha manifestat que “el Mercat Central actua com a eix comercial i dinamitza tota la zona del centre de la ciutat. A més, el nou model de mercat ha representat un increment aproximat del 20 per cent  de vendes, resultat en part pel nou horari consensuat entre totes les parts abans de l’obertura del passat 16 de març”.