L’atenció primària (CAP, CUAP, CAR…)

Per . Actualitzat el

Darrerament ha sorgit el  debat sobre  la necessitat que la ciutat de Tarragona millori els serveis i els horaris de l’atenció sanitària que es presten a través dels centres de salut d’atenció primària; propostes que van  des de l’ampliació dels horaris 24 hores d’algun dels CAP de la ciutat, fins a la necessitat d’un CUAP.

Abans que res, cal una breu explicació de quins són els diferents tipus de centres de salut de l’àmbit d’atenció primària que tenim a Catalunya. Tenen diferents noms segons els serveis que presten i els acrònims que els identifiquen poden induir a confusió. Els CAP (centres d’atenció primària) són els més nombrosos al nostre país i estan formats per un conjunt de professionals de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia i treball social. Els CUAP (centres d’urgències d’atenció primària) presten atenció continuada i urgent  les 24 hores, cada dia de l’any, i per tal de millorar la capacitat de resolució funcionen de manera coordinada i amb consultoria amb els serveis d’urgències hospitalaris i disposen de serveis d’analítiques, servei de radiologia i boxs d’observació.  Els CAR (centres d’alta resolució) incorporen a més dels serveis dels dos anteriors, serveis d’atenció especialitzada com poden ser:  visites a especialistes, rehabilitació i fisioteràpia, atenció a la salut mental, cirurgia menor, hospital de dia i altres.

Cal tenir present que la valoració de la necessitat no es fa,  o no s’hauria de fer, a la babalà. Cal fer-ho des de la planificació dels serveis de salut amb l’objectiu de per donar resposta a les necessitats de la població. Els instruments de planificació territorial i sectorial que elabora l’autoritat sanitària de Catalunya es realitzen a partir de l’anàlisi i les conclusions que s’extreuen de la multitud d’informació i dades que proporcionen tots els centres de salut de la ciutat sobre activitat, freqüentació dels serveis, tipus de població atesa, llistes i temps d’espera, i molts altres paràmetres  dels  quals disposa la conselleria de Salut. En el cas de la nostra regió sanitària respecte a la planificació territorial tenim el Pla estratègic de la regió sanitària del Camp de Tarragona 2016-2020 (presentat l’octubre passat) i, dels plans sectorials destacaré per la seva novetat i perquè té a veure amb el tema d’aquest article, el PLANUC (Pla nacional d’urgències de Catalunya de l’abril 2017) del qual parlàvem recentment en aquestes pàgines.

I què diu el Pla estratègic de la nostra regió, almenys el document que s’ha fet públic, respecte a nous centres de salut d’atenció primària a la ciutat de Tarragona? Doncs res, res de res, detalla les actuacions previstes a Joan XXIII, però s’oblida de l’atenció primària (només apareixen la Canonja, Pallaresos, la Pobla de Montornès i  Falset) que, en paraules del conseller Comín, «és la clau del nostre sistema de salut» i  aquesta idea, que compateixo plenament, és el centre de l’Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) que s’ha presentat el dilluns d’aquesta setmana.  Ara bé, cal dir que hem comprovat fefaentment que el fet que no hi hagi cap previsió no vol dir que no n’hi pugui haver. M’explicaré. Quatre mesos després de la presentació d’aquest Pla territorial, es presenta el Pla sectorial d’urgències i aquí sí que apareix la previsió d’un nou CUAP a Reus que no apareixia al Pla territorial, demostrant que són possibles, i fins i tot necessàries, noves reflexions i noves propostes.

Així doncs, és possible que es facin canvis en les previsions;  ara tornem a la pregunta inicial: és necessari? He de dir que abans de respondre alegrement la pregunta he de recordar que ja hi va haver qui la va respondre amb tota la informació i les dades necessàries i imprescindibles per fer-ho. Va ser abans que les retallades posessin fi  a totes les inversions previstes i fins i tot en curs (cal recordar el cas de Joan XXIII) en matèria de salut. L’any 2008 a la memòria de la Regió sanitària del Camp de Tarragona apareix el darrer exercici de planificació territorial d’inversions fet per la conselleria de salut  que avui és públic; en la llista d’inversions previstes apareix  un CAR a la zona de ponent de la ciutat de Tarragona, concretament a Campclar. Aquesta previsió fou referendada per l’Ajuntament de la ciutat quan el desembre de 2010 va cedir a l’Institut Català de la Salut un solar de 4.300 metres quadrats amb aquesta finalitat.

En conclusió, s’anomeni CUAP o CAR, a la zona de ponent cal un centre de salut similar als de Vila-seca i de Salou que són altament resolutius i permeten resoldre problemes de salut de mitjana complexitat sense que hom s’hagi de desplaçar a l’hospital i alhora es reduiria la pressió i les esperes al servei d’urgències hospitalàries.