La travessera d’Altafulla, la millor de Catalunya

L’auditoria del RACC valora quatre aspectes bàsics de les travesseres: mobilitat, seguretat viària, adequació urbana i la intensitat de trànsit de vehicles pesants

Per . Actualitzat el

El RACC ha elaborat la 5a Auditoria RACC sobre la Qualitat de les travesseres en vies urbanes, un estudi que es realitza des de l’any 2011 i que ha analitzat 21 travesseres de les quatre demarcacions catalanes. La Fundació RACC fa aquesta anàlisi amb la finalitat d’avaluar si les travesseres compleixen correctament la seva doble funció urbana (per als residents) i interurbana (per als conductors de pas). D’aquest estudi es desprèn que la travessera urbana d’Altafulla, amb 78 punts, es converteix en la més ben valorada d’entre les 21 travesseres de tot Catalunya analitzades pel RACC des de l’any 2011.

L’auditoria valora quatre aspectes bàsics de les travesseres: mobilitat (serveis per a vianants, bicicletes, transport públic i transport privat motoritzat), seguretat viària (grau de seguretat viària disponible al llarg de la travessera en especial vers els usuaris més vulnerables), adequació urbana (arbrat, mobiliari urbà…) i la intensitat de trànsit de vehicles pesants (penalitza l’elevat trànsit pesant a la travessera).

L’Ajuntament es felicita per aquests resultats i el seu alcalde, Fèlix Alonso, destaca que «la valoració de la travessera és gràcies als treballs realitzats fins ara, i especialment, a l’eix viari central de l’avinguda Marquès de Tamarit».