Surten a concurs públic totes les places d’interins del consistori tarragoní

Actualment, a la plantilla municipal hi consten 81 places ocupades per personal funcionari interí

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona traurà a oferta la totalitat de les 81 places ocupades per personal funcionari interí que consten a la plantilla municipal actualment

Aquest matí s’ha reunit la mesa negociadora del personal funcionari i tots els sindicats (ASEMIT, UGT, USOC, CCOO, SPPM-CAT i CSIF) s’hi han pronunciat favorablement.

En anys anteriors, les lleis de pressupostos generals de l’Estat havien fixat limitacions al nombre de places que podien oferir-se, restringint-ho a un percentatge del nombre de vacants produïdes l’any anterior. Actualment no són vigents aquest tipus de limitacions quantitatives, per la qual cosa el Govern Municipal proposa incloure 81 places en l’Oferta d’Ocupació Pública per a 2017.

Aquestes 81 places que es proposa incloure en l’Oferta d’Ocupació Publica estan pressupostades amb consignació en l’exercici 2017. A partir d’ara es traslladarà la resolució d’aprovació d’aquesta oferta pública a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern, per tal que ho remeti al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a efectes del seu coneixement i la corresponent publicació.

«Amb aquesta convocatòria d’oferta pública posarem fi a la precarietat laboral a què ens obligava el Govern de l’Estat, ja que considerem que aquestes places són necessàries per al funcionament normal dels serveis i no han de ser de caràcter temporal com fins ara. Aquesta oferta serà ampliable», explica la consellera de Personal, Ivana Martínez, que afegeix que  «es tracta d’oferir estabilitat a l’ocupació i als serveis públics, en benefici de la ciutadania i del personal al seu servei».

Places ofertes

A la plantilla municipal hi consten les següents places, ocupades transitòriament per personal interí, que es consideren necessàries per al funcionament normal dels serveis i que no són de caràcter temporal ni estan subjectes a amortització i són les que s’inclouen a l’oferta pública:
1 de tècnic/a titulat/da en història

1 de bibliotecari/a

1 de diplomat/da en treball social

1 de dissenyador/a gràfic/a

1 d’enginyer/a tècnic/a d’informàtica

1 de mestre/a de llenguatge musical i piano (53,0253% de la jornada)

1 de mestre/a d’educació musical infantil (54,4186% de la jornada)

1 de mestre/a de música per educació infantil i per educació especial

1 de mestre/a de violoncel i música per educació especial (64,186% de  la jornada)

2 de tècnic/a de comunicació

1 de tècnic/a serveis econòmics

1 de delineant/a

1 d’educador/a d’escoles bressol

1 de tècnic/a especialista de joventut

1 de tècnic/a especialista d’informàtica

40 d’auxiliar d’administració general

1 d’auxiliar d’arxiu

1 d’auxiliar de cartografia

1 d’oficial/la 2a d’il·luminació i so

1 d’ajudant/a de serveis especials

21 de subaltern/a d’administració general