L’Ajuntament sortirà del Pla de Sanejament un any abans

La liquidació del pressupost de 2016 permetrà destinar més de 5 milions d’euros en inversions

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament ha aprovat  la liquidació del pressupost del 2016 amb un romanent de tresoreria per despeses generals de 8.302.402,03  euros.  Després de finançar la incorporació de romanents de l’exercici 2016. Per tant, els recursos disponibles per l’exercici 2017 és de 6.792.708 euros.  Aquesta quantitat  es destinarà, en primer lloc, a finançar el reconeixement de deutes per un  import de 1.150.474 euros, amb aquesta operació, l’Ajuntament reduirà a zero per primera vegada els deutes pendents d’exercicis anteriors. En segon lloc,  es destinaran 5.642.234 euros a substituir el finançament de determinades inversions del pressupost d’enguany, que estaven previstes amb venda de patrimoni. Amb aquest romanent de tresoreria, l’Ajuntament de Tarragona podrà atendre, principalment, necessitats dels barris, infraestructures culturals, patrimoni i espais públics. L’Ajuntament de Tarragona podrà sortir del Pla de Sanejament un any i reduirà a zero els deutes pendents d’exercicis anteriors.

La liquidació del pressupost de 2016 demostra que “s’ha fet una bona gestió dels ingressos i les despeses. Continuem posant tots els esforços en l’equilibri pressupostari i això es demostra en què hi ha un ajust entre els ingressos recaptats i les despeses fetes”, destaca el conseller d’Economia i Hisenda, Pau Pérez. “Això demostra que vam fer un pressupost realista i ajustat a les necessitats”, explica Pérez. I afegeix:Un pressupost està ben fet quan supera l’execució en un 90 per cent i el nostra supera el 99 per cent”.

Compliment del període mig de pagament a proveïdors

A 31 de desembre de 2016 s’havien pagat el 93,72% de totes les despeses reconegudes durant l’exercici. El període mig de pagament a creditors comercials del propi Ajuntament, durant tot l’exercici 2016 s’ha donat compliment als límits establerts segons el RD 635/2014. A 31 de desembre de 2016 el període mig de pagament als proveïdors era de 15,80 dies, és a dir, per sota dels 20 dies establers per la normativa vigent.

 image010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST, EN XIFRES

2

3