Tarragona continua exportant

Les empreses del territori consoliden la seva presència als mercats exteriors com a sortida de la crisi

Per . Actualitzat el

El teixit empresarial de Tarragona continua apostant per la comercialització dels seus productes en els mercats internacionals. Si bé ara fa uns anys (2010) les exportacions van experimentar creixements de rècord com a alternativa a la manca de consum intern al mercat espanyol, els darrers dos anys han servit per consolidar la presència del producte tarragoní a l’estranger, especialment a Europa. L’any 2016 el valor de les exportacions tarragonines es va situar per sobre dels 7.000 milions d’euros, consolidant la demarcació com a gran exportadora a països com França, Alemanya i Itàlia, que continuen sent els principals mercats de les empreses establertes a les nostres comarques.

Segons la Cambra de Comerç de Tarragona, institució encarregada de fer seguiment al comportament del comerç exterior de la província, la producció de les empreses tarragonines ha arribat a l’estranger per quedar-s’hi, sobretot pel que fa als productes químics, ja que la demarcació ocupa la segona posició de l’Estat en el rànquing exportador de productes químics, només superada per la província de Barcelona.

Tarragona es caracteritza sobretot com a exportadora de productes semifacturats, especialment productes químics com matèries plàstiques i químics orgànics -hidrocarburs cíclics i alcohols acíclics-, els quals representen un 40% del valor total de les vendes exteriors. El 78% de les exportacions es realitzen dins del continent europeu. Els països on més s’exporta continuen sent França (17,3%), seguit d’Alemanya (13%) i Itàlia (11,8%). Altres països amb un pes rellevant són Bèlgica (6,6%), el Regne Unit (8,6%) i Portugal (7,3%). Els Estats Units (3,5%) i Polònia (1,9%) perden rellevància en comparació amb anys anteriors. Turquia (2,3%) i Marroc (4,4%), en canvi, agafen importància en el mapa exportador de Tarragona.

Malgrat la consolidació del vessant exportador, la demarcació continua sent un territori majoritàriament importador. Els combustibles (29%) continuen sent els productes més importats, seguits dels aparells i materials elèctrics (9,5%) i els productes químics orgànics (8,2%). Entre els països d’on més s’importa destaca Alemanya (12,1%), on comprem productes químics orgànics i aparells mecànics. A continuació hi ha França (8%), d’on provenen sobretot perfums i matèries plàstiques. Tot seguit ve el Marroc (7,9%), del qual importem especialment aparells elèctrics. Països com Algèria perden pes com a subministradors, mentre que apareixen altres regions com ara Xina (3,3%), des d’on provenen especialment aparells elèctrics i béns d’equip (maquinària industrial). El valor total de les importacions a Tarragona és de més de 10.000 milions d’euros, el que fa que el saldo comercial a la demarcació sigui de -3.000 milions d’euros (el resultat d’exportacions sobre importacions).