La Xarxa de Santa Tecla porta la fibra òptica a tots els seus centres sanitaris

Amb la mesura es garanteix una ràpida connexió a Internet als consultoris mèdics de les poblacions més petites

Per . Actualitzat el

En els darrers anys, en  el sistema sanitari català s’han anat implementant mesures de gestió de dades i de processos, tals com l’emissió de la recepta electrònica o de les baixes laborals, que requereixen immediatesa en la comunicació –ja que s’han de fer en temps real– i això exigeix molta agilitat en la infraestructura de comunicació telefònica i d’Internet. També la necessitat dels professionals mèdics d’accedir a tota la informació sanitària des de qualsevol terminal demana una potent xarxa de comunicació, capaç d’emmagatzemar un alt volum de dades i de permetre les consultes de manera immediata.

La Xarxa de Santa Tecla en el seu conjunt ha anat millorant de manera progressiva la seva infraestructura de telefonia i connexió en tots els centres, però en alguns casos la xarxa telefònica disponible en alguns municipis –especialment en els més petits– és inexistent o insuficient per garantir un accés a Internet sense entrebancs per part dels professionals, fet que generava molts inconvenients en el dia a dia, tant per als mateixos facultatius com per als usuaris.

Amb l’objectiu d’assegurar un tracte equitatiu a totes les persones usuàries i resoldre aquests problemes, des de la Xarxa de Santa Tecla s’ha apostat per realitzar una important inversió econòmica amb la implementació d’un sistema d’ús exclusiu de fibra òptica en tots els centres situats en aquells municipis on la xarxa telefònica existent fos insuficient i on no hi hagués cap previsió de millora per part de l’empresa comercialitzadora.

En aquest sentit, a principis del passat mes de maig, es va subscriure un acord amb Telefónica per a la implantació d’aquest sistema de fibra òptica, que a hores d’ara està pràcticament finalitzada i que ha comportat la instal·lació del cablejat i dels terminals en tots els centres i la millora significativa de l’accés a Internet i a la consulta en línia.

Lluís Adell, responsable d’informàtica de la Xarxa, assegura que «fins ara en molts d’aquests municipis es funcionava mitjançant un sistema ADSL completament insuficient per gestionar el volum d’informació que es genera cada dia i per accedir-hi sense problemes; ara, qualsevol professional hi pot accedir des de qualsevol centre i amb les mateixes condicions de rapidesa i comoditat».
Segons Jordi Cañellas, gerent de Serveis de Suport de la Xarxa, «hem fet aquest esforç des del més estricte sentit de responsabilitat cap als nostres usuaris, i professionals, pensant que han de rebre el mateix servei, tant si viuen a la ciutat com en el poble més petit de les nostres comarques».

La Xarxa de Santa Tecla gestiona més de 30 centres sanitaris, entre hospitals, centres d’atenció primària, àrees bàsiques de salut i dispensaris, en una trentena de municipis repartits entre el Tarragonès i el Baix Penedès.

mapa-xarxa