Inversions a casa nostra

Per . Actualitzat el

E l passat dimecres al Parlament de Catalunya el conseller Antoni Comin va presentar el pressupost de salut per aquest any 2017; d’un pressupost total de 8.876.100.000 euros, 249.200.000 euros es destinen a inversions en infraestructures sanitàries (centres de salut), equipaments i tecnologia sanitària. Seran un total de 97 actuacions: 59 a Atenció Primària, 33 a Atenció Hospitalària i 5 a Salut Mental;  cal destacar que, d’aquest total, 52 actuacions, el 53,6%, són redaccions de nous projectes. Concretament a la nostra Regió Sanitària del Camp de Tarragona es preveuen un total de deu actuacions, de les quals cinc són també redaccions de projectes d’obres.

A Tarragona hi ha hagut polèmica sobre si a l’apartat d’inversions es preveien els recursos econòmics necessaris per a l’anunciada ampliació de l’Hospital Joan XXIII. He de dir que sí; el conseller va esmentar específicament la Unitat de Cures Intensives pediàtriques, l’anomenada UCI pediàtrica,  i  que l’any 2017 es durà a terme el concurs d’idees i la redacció del projecte executiu per a l’ampliació de l’Hospital Universitari  Joan XXIII–Parc Francolí. «Redactar» i «pagar» foren les seves paraules textuals.

En aquesta darrera qüestió he de coincidir amb el conseller quan va dir que no es poden iniciar les obres si no hi ha un projecte executiu i que aquest no es fa ni en un, ni en dos, ni en tres mesos.  El cert és que la previsió  que fa el conseller és optimista. Tenir aprovat el projecte executiu de les obres aquest any 2017 serà difícil si tenim en compte que, si s’aprova el pressupost, serà el mes de febrer; la convocatòria del concurs d’idees per la redacció del projecte com a molt aviat serà al mes de marc; s’ha d’escollir el guanyador (dos mesos com a mínim) i aquest ha de redactar un projecte complex com és el d’un hospital en sis mesos…

Cal recordar que d’aquesta obra d’ampliació existeix un avantprojecte de l’any 2010 i una certa planificació operativa que, pel que sé, és previst aprofitar en part, per avançar temps. L’any 2010 es preveia una inversió de 25 milions d’euros per a la construcció d’un edifici de nova planta per a consultes externes i per a recerca i investigació (Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili) i 24 milions d’euros més per a la reforma del bloc quirúrgic i les sales de parts de l’hospital; era prevista l’entrada en funcionament l’any 2015. L’arribada del conseller Boi Ruiz ho va aturar tot durant cinc anys i aquest any 2017 l’iniciem amb l’anunci d’una inversió de 48 milions d’euros i l’entrada en funcionament l’any 2021,  just sis anys després de l’anunciat per primera vegada.  És imprescindible, vital, que aquesta vegada sigui així.

Ara bé, com deia a l’inici, les inversions previstes per aquest any no s’acaben aquí. Esperem que l’any 2017 serà l’any de l’entrada en funcionament, un cop equipat,  del nou consultori de la Canonja i de l’inici de les obres dels nous consultoris dels Pallaresos, la Pobla de Montornès i Segur de Calafell. Serà també l’any en què es començarà a posar fil a l’agulla al necessari i llargament reivindicat nou CAP al Vendrell, el CAP Botafoc i a l’ampliació dels ambulatoris d’Alcover i Falset (servei de rehabilitació) i a la reforma del CAP Sant Pere de Reus per tal d’ubicar-hi Reus-1 i Reus-2.

El balanç és obligadament positiu després de sis anys de sequera inversora. Ara bé, el nombre i la tipologia de les actuacions previstes  deixa clarament en evidència que, els darrers sis anys, ningú des de Barcelona ha pensat en les necessitats del nostre territori i, en conseqüència, estem en el pressupost d’aquest any molt per sota de la mitjana catalana en despesa en inversions sanitàries. Sembla que aquest any amb els nous projectes comença el  redreçament. Ja veurem.