Tinc clàusula sòl? La Cambra de la Propietat Urbana informa les famílies afectades

«Moltes hipoteques constituïdes a la província en temps precrisi tenen dret a retorn de la clàusula»

Per . Actualitzat el

Per Manuel Sosa Márquez, secretari general de la Cambra de la Propietat Urbana de TGN

Moltes de les hipoteques immobiliàries realitzades a la província de Tarragona podrien tenir el dret de retorn de la clàusula sòl, declarada abusiva pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, segons els càlculs que ha fet la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona.

Aquesta clàusula, que la major part dels bancs van incloure als contractes hipotecaris signats abans de la crisi econòmica, va ser declarada il·legal o abusiva per la justícia europea (TJUE) en una sentència del passat 21 de desembre, que corregeix la jurisprudència espanyola que limita en el temps els efectes de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl i va decretar-ne el retorn amb caràcter retroactiu, és a dir, que es tornin tots els diners cobrats de manera irregular des de la firma del contracte,  comercialitzats per gairebé tots els bancs abans de la crisi econòmica.

En definitiva, el TJUE estableix que en cas que la clàusula sòl sigui declarada nul·la per un tribunal espanyol, la devolució d’allò que es va cobrar de més s’ha de fer des de l’inici i no des del 9 maig de 2013, com va dictaminar el Tribunal Suprem espanyol.

A causa d’aquesta sentència, actualment el Govern espanyol està preparant una regulació, un decret-llei per tal d’evitar que totes les reclamacions que puguin iniciar els milers d’afectats acabin en procediments judicials que col·lapsarien els jutjats i generarien costos judicials tant per als afectats com per a les entitats bancàries i també per incentivar els acords i que no es produeixin unes reclamacions massives i col·lectives instades per determinats casos per  col·lectius i fins i tot grups financers de capital risc que avancen els possibles costos i despeses judicials si n’hi hagués.

Alguns bancs van deixar d’aplicar aquesta clàusula sòl de manera voluntària, però cap d’ells ha retornat els diners als seus clients de manera massiva.

Els bancs donen una escassa informació de com i a qui afecta la clàusula sòl de les hipoteques i consideren que cada cas s’ha de negociar individualment, mirar cas a cas i  trobar solucions concretes.

Segons la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona,  la situació actual pot ser una de les següents:

· Les persones que encara NO hagin demanat  judicialment la nul·litat per manca de transparència de la clàusula sòl en els seus contractes de préstec hipotecari podran fer-ho ara sol·licitant la restitució íntegra del que s’ha pagat com a conseqüència de la clàusula abusiva. En aquests moments cal preparar la documentació i estar a l’expectativa del procediment de reclamació que es  pugui establir properament amb la nova normativa que prepara el govern espanyol.
· Les persones que  que tinguin procediments en tràmit podran al·legar la sentència del Tribunal Europeu, que vincularà el jutge, qui haurà de dictar sentència si aprecia la manca de transparència de la clàusula, anul·lant-la i ordenant la devolució total de les quantitats pagades en virtut d’aquesta.
· Les persones que JA tinguin sentències fermes que hagin declarat la nul·litat de la clàusula sòl  –sense possibilitat de  recurs– però que únicament hagin acordat la restitució dels interessos indegudament cobrats a partir del 9 de maig de 2013, NO podran acollir-se a la sentència del Tribunal Europeu, i, per tant, no podran reclamar la devolució de les quantitats pagades amb anterioritat.

La Cambra de la Propietat recorda que qualsevol afectat té possibilitats  de demanar la nul·litat de la clàusula sòl i el retorn de tot allò que ha pagat de més des que va signar la hipoteca, segons el que s’ha exposat.

Tanmateix, la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona pot estudiar i assessorar de manera individual i personalitzada cada cas i a tothom que porti l’escriptura de la hipoteca i el darrer rebut i tramitar el requeriment previ a l’entitat bancària.

I si finalment no es pogués resoldre la reclamació per via extrajudicial o amistosa,  i fos necessari recórrer a la via judicial, el  Servei Jurídic de la Cambra el pot informar i assessorar.

També una recent sentència del Tribunal Suprem espanyol, després de diverses sentències de diferents  audiències i jutjats,  obre la via perquè els afectats hipotecaris, en la seva condició de consumidors, demanin la devolució de part de les despeses de la constitució d’aquests préstecs hipotecaris.