Optimisme moderat pel futur de la indústria

L’Observatori Empresarial de la CEPTA preveu un increment de l’ocupació en el sector

Per . Actualitzat el

L’Observatori Empresarial de la CEPTA ha analitzat el sector industrial a la província de Tarragona que manté la seva importància tot i ser superat el terciari notablement, sobre tot en termes d’ocupació. Els autors de l’estudi admeten que «aquest és un fet habitual en una economia desenvolupada, on el fenomen de la terciarització és especialment important, ates el pes de l’activitat turística».

Per altra banda, el sector industrial tarragoní presenta una bona evolució comparativa vers al de Catalunya i d’Espanya, tant en termes d’ocupació, com de PIB a preus de mercat i productivitat aparent. En aquesta línia, afirmen que «si bé no ha superat del tot la recent crisi econòmica, sí la ha suportat de forma prou satisfactòria». L’ocupació encara no s’ha recuperat als nivells precrisi, però sí s’han posat les bases per continuar la recuperació, atesa l’existència de fortes dinàmiques d’internacionalització i de millora de l’eficiència, que es tradueixen en apreciables augments de la productivitat aparent.

Els tres grans sectors que històricament han estat capdavanters a la indústria de Tarragona: petroquímic, alimentari i metal·lúrgic, segueixen sent la base del sector secundari tarragoní, i tot hi haver-hi perdut volum d’ocupació a la darrera crisi, «previsiblement seguiran comportant-se de forma prou satisfactòria en els propers anys, a l’empara d’un procés de recuperació de la demanda interna, que encara esdevé en l’assignatura pendent de l’economia espanyola».

Com a fet complementari, es palesen interesants processos de diversicació, que es concentren en els subsector de reparació i instal·lació de maquinària, d’energia i d’aigua, la qual cosa «possibilita un eixamplament del teixit productiu, tot dotant a la indústria tarragonina d’una fortalesa renovada».

Tanmateix, aquests subsectors encara resten lluny d’assolir el pes que, en termes d’ocupació, presenten els que històricament han vingut liderant la indústria de la demarcació de Tarragona.

Amb tot, en un context de normalització del consum de bens durables, l’estudi apunta que «els subsectors més relacionats amb l’evolució de la demanda interna incrementaran perceptiblement el volum d’ocupació, la qual cosa permet que, a hores d’ara, es pugui albirar un futur moderadament optimista sobre el comportament de la indústria».