Debat de Política General al Parlament de Catalunya. Salut (II)

Per . Actualitzat el

Al mes d’octubre es va  celebrar al Parlament el Debat de Política General,  que té com a finalitat marcar les directrius polítiques per a l’any següent.  Els acords adoptats han de tenir la seva traducció econòmica en el pressupost de l’any 2017  que, segons s’ha  anunciat, es presentarà a la cambra  per a la seva tramitació aquest mes de novembre. En salut, els acords són rellevants i vinculants pel Govern de Catalunya per al 2017.

Cal destacar com a tema principal la reducció de les llistes d’espera, tant per intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques com per visites als especialistes. Es van aprovar propostes de Junts pel Sí, PSC, Ciutadans i PP, on es va reiterar la necessitat de reduir el temps d’espera, el nombre de persones en llista d’espera i revisar els terminis vigents. També es van aprovar qüestions més concretes com proporcionar als pacients la data aproximada d’intervenció o el número d’ordre dins la llista d’espera;  establir un termini màxim d’espera per ser atès a un servei d’urgències; un termini màxim de 24 hores d’espera en un box dels serveis d’urgències abans de ser ingressat  i  no prorrogar l’estada a cures postoperatòries per manca de llits d’hospitalització.

El segon tema aprovat fou el reforçament del caràcter intersectorial del Pla interdepartamental de Salut Pública com a millor eina per combatre l’efecte negatiu dels determinants socials de la salut i les seves conseqüències, les desigualtats en salut, i com a novetat, la seva implantació regional i la territorialització de les seves actuacions.

El tercer gran tema, l’acord d’elaborar plans d’inversions plurianuals (2017-2020) per garantir l’actualització i la renovació tecnològica i el manteniment d’infraestructures de la xarxa hospitalària;  els plans seran per centre i per regió sanitària.

Fins aquí les qüestions de caràcter més general, ara bé també hem de destacar acords sobre professionals sanitaris (no fer noves retallades en les condicions laborals i salarials i garantir les substitucions per jubilació i per  baixa laboral), sistemes d’informació i història clínica compartida (garantir la interoperabilitat dins del sistema sanitari públic i avaluar l’establiment de sistemes d’informació únics que incloguin gestió clínica, gestió pressupostària i comptabilitat general i analítica) i  l’elaboració d’una nova llei sobre contractació pública per a la concertació de serveis públics socials i sanitaris en el context de l’economia social. A més es va tornar a reclamar al Govern l’execució de dos dels seus compromisos incomplets fins aquests moments: el decret de prescripció infermera i la reforma del Transport Sanitari.

Finalment, un tema que serà d’actualitat aquesta setmana per la compareixença del conseller Comín al Parlament, l’Atenció Primària;  es va reiterar la necessitat d’incrementar la seva capacitat resolutiva i l’habilitació dels seus equips professionals  per a gestionar les agendes hospitalàries de proves diagnòstiques i visites a especialistes dels hospitals.

En definitiva, cap tema dels que no s’hagués parlat amb anterioritat. Ara caldrà que l’any 2017 deixi de ser l’any de les paraules i sigui l’any dels fets, els fonaments hi són.