Envellir amb dignitat

Un estudi de projecció elaborat per la Generalitat de Catalunya preveu un increment de la població més gran de 65 anys, que a hores d’ara és d’1.300.000 persones a tot el país

Per . Actualitzat el

Un estudi de projecció elaborat per la Generalitat de Catalunya per al període 2015-2018 constata un increment constant de la població més gran de 65 anys –que actualment és d’1.300.000 persones–. Aquesta xifra condicionarà el plantejament que des del govern català es fa de l’atenció a la gent gran des del punt de vista de places residencials i de cobertures de les seves necessitats bàsiques en el procés d’envelliment. I és que l’augment de l’esperança de vida –actualment és de 83 anys– està intrínsecament lligat a un increment de les necessitats d’atenció de les persones grans i les seves famílies i, per tant, a una necessitat més gran de dotar dels recursos necessaris els àmbits de l’administració que en tenen cura perquè el procés d’envelliment de les persones s’esdevingui amb la màxima qualitat i dignitat.

Quan una família té un o més membres que necessiten atenció especial per la seva situació de dependència associada a l’edat, té dret a una assistència pública de qualitat, en la qual està inclosa la possibilitat d’accedir a una de les places residencials públiques per a gent que l’administració posa a la seva disposició, sempre que hi hagi disponibilitat, o a tenir una prestació mentre es troba en llista d’espera.

A Catalunya la porta d’entrada per demanar una placa pública residencial es fa a través dels Serveis Bàsics de Primària dels ajuntaments i els consells comarcals. Francesc Tarragona, director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies del Camp de Tarragona, explica que «l’eix de la planificació del nombre de places residencials necessàries són les comarques, les quals presenten necessitats molt diferenciades en un territori com el nostre. No hi ha les mateixes necessitats en una comarca com el Priorat que el Tarragonès, un fet evident tenint en compte l’índex de població, entre altres indicadors». Aquesta singularitat fa que les administracions més properes com són els ajuntaments o els consells comarcals tinguin un paper fonamental per valorar les necessitats de la gent gran.

Oferta i demanda

Mitjançant els Serveis Socials d’aquestes administracions més properes també es fa el seguiment de les persones que volen optar a una plaça residencial, en funció del seu grau de dependència (el qual es defineix a partir d’ una valoració que realitzen uns equips professionals).

«Quan un sol·licitant ja ha fet els tràmits necessaris, entra en llista d’espera per accedir a una plaça pública», explica Francesc Tarragona. «Cada persona té la possibilitat de demanar plaça en tres residències diferents i, un cop té la plaça assignada, pot posar-se a la llista d’espera i demanar un trasllat, si l’assignació inicial no és la que desitjava».

A les sis comarques del Camp de Tarragona en l’actualitat, la capacitat registral és de 4.037 places residencials, de les quals el 64% són públiques. Tot i que aquesta xifra indica que hi ha mancança de places públiques, el Departament està treballant per augmentar el nombre de places públiques, un augment que està condicionat a l’aprovació dels pressupostos, que en l’actualitat estan prorrogats.

Opcions

La gestió de les places residencials per a gent gran a Catalunya es fa mitjançant la col·laboració de la Generalitat amb empreses proveïdores que posen a disposició places disponibles. Si més no, la Generalitat també té residències pròpies. Les persones que opten a una plaça pública ho fan en règim de copagament que «és la fórmula més adient perquè el sistema sigui sostenible», afirma Tarragona. Si una persona no pot accedir de manera immediata a una plaça residencial pública, té diferents opcions. D’una banda, optar per una residència privada amb una prestació econòmica vinculada al servei; d’una altra banda optar pel centre de dia, on reben una atenció personalitzada durant la jornada però van a dormir a casa seva, o finalment, una plaça totalment privada.

Una altra opció que tenen les famílies amb membres dependents són els Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) que es gestionen mitjançant els Serveis Socials de cada municipi o consell comarcal. Aquests serveis tenen una triple funció, preventiva, educativa i relacional i permeten que la persona gran resti a la seva llar amb totes les necessitats cobertes per part d’equips professionals.

El treball, la base de tot

Recentment el Departament de Benestar Social i Família ha passat a denominar-se Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquest canvi, explica el director Francesc Tarragona, «respon a la concepció del treball com l’instrument fonamental de distribució de riquesa i com a portador de valors com el mèrit, la justícia social… i pel que fa a afers socials, ens cal una mirada integral on el centre és la persona, famílies, voluntariat…».

Els anys de la crisi han deixat una radiografia de la nostra societat que mostra un gran deteriorament de les condicions psicosocials de moltes famílies a causa de la pèrdua del lloc de treball dels seus membres. Aquesta situació no tan sols afecta les persones sinó el mateix sistema, ja que si la gent en edat de treballar no ho pot fer i no pot contribuir al sistema de pensions no podrem garantir l’atenció a les persones grans, afirma Tarragona, que conclou que «el treball és la millor política social».

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), alternativa a la residència geriàtrica

Quan un usuari està en llista d’espera per accedir a una residència geriàtrica però necessita atenció específica pot recórrer al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), un servei que a la ciutat de Tarragona i a bona part de la comarcal del Baix Penedès és prestat per la Xarxa de Santa Tecla. És un servei de suport per a persones dependents, generalment gent gran i menors d’edat amb diversitat funcional, al seu propi domicili per tal d’acompanyar-les i assessorar-les tant a elles com al seu entorn familiar. La gestió del servei municipal a la ciutat de Tarragona va iniciar-se l’any 2008. L’any 2014 es va implantar la gestió del servei municipal al Vendrell (Baix Penedès), tot ampliant-se l’any 2015 amb la gestió del servei a diversos municipis a través del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Pel que fa a gent gran, el SAD inclou serveis d’autonomia personal (higiene personal, aixecar i enllitar la persona, organització del menjar i seguiment de la medicació), servei d’acompanyament (acompanyament i gestions diverses, acompanyament hospitalari a residències i centres sociosanitaris), servei d’assessorament, informació i orientació (assessorament tècnic sobre l’adaptació del domicili i l’ús de mitjans tècnics, assessorament al domicili en la cura de la persona depenent) i serveis de la llar (neteja i ordre de la casa, rentar, planxar i repassar la roba).

Què cal fer per sol·licitar els serveis del SAD?

Les persones que vulguin sol·licitar el Servei d’Atenció Domiciliària de la Xarxa es poden adreçar als serveis socials del seu municipi o bé a les oficines del SAD de la Xarxa de Santa Tecla, situades al segon pis del carrer Joan Maragall, 1 de Tarragona. També es pot trucar al telèfon 977 25 99 08 o bé escriure al correu domicili@xarxatecla.cat.