L’impuls del CHEMMED, essencial per a la CEPTA

CEPTA demana unitat d’acció entre el teixit productiu i l’institucional per fomentar inversions

Per . Actualitzat el

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) considera que l’impuls del sector químic i l’efectiva configuració del clúster CHEMMED són aspectes essencials per assegurar un creixement estable i diversificat de l’economia de l’àmbit.

La patronal tarragonina considera que ja existeixen factors que possibiliten un creixement del sector químic a la província de Tarragona que «poden donar peu a una nova onada inversora» tot i les «mancances puntuals que afecten a tota l’economia espanyola« i que la CEPTA exemplifica amb el preu de l’energia elèctrica. Algun d’aquests factors de creixement que destaca la patronal són la disponibilitat d’infraestructures prou competitives (on destaca singularment el Port de Tarragona); l’existència d’un gran nombre de plantes de diversa tipologia i abast; l’ordenació urbanística, que consideren que «és prou estable»; l’existència d’un sector empresarial auxiliar expert, «molt vinculat històricament amb les empreses presents al site químic»; i la presència d’una oferta educativa dins de l’àmbit de la química.

Com que, segons la CEPTA, «una quarta onada inversora pot significar un salt qualitatiu i quantitatiu d’extraordinari abast pel site químic de Tarragona, i una indubtable dinamització del clúster CHEMMED», la captació d’aquests recursos «ha d’esdevenir un objectiu estratègic del territori, atès que no tan sols pot suposar una nova etapa de consolidació d’un teixit productiu força diversificat, si no una extraordinària embranzida per fer créixer l’activitat industrial i portuària, des d’una perspectiva global».

Per assolir aquest objectiu, la CEPTA demana convenciment de tots els agents empresarials i institucionals i unitat d’acció entre el teixit productiu i l’institucional per «donar una imatge atractiva vers la localització de nous projectes d’inversió». La patronal recorda que «el territori ha estat un element essencial a l’hora de captar nous projectes d’inversió, ja fos per la seva pròpia actuació, o convencent i pressionant a les administracions superiors».
Amb tot, la CEPTA mira cap al govern de l’Estat i recorda que l’elevat preu de l’energia i de l’aigua és un element que condiciona negativament la inversió industrial. Així com la finalització de l’A27 o l’implementació del tercer fil.
En aquest sentit, la patronal creu que «el territori ha d’exercir pressió sobre el legislador, per a poder racionalitzar el preu de l’energia elèctrica». I que «esdevé en convenient harmonitzar la fiscalitat local, sobre tot en els àmbits destinats a la possible expansió del site químic, com l’IAE, l’IBI i l’ICI entre altres.