La Pobla bonificarà els vehicles menys contaminants

La nova ordenança incideix en el foment dels vehicles elèctrics i els menys contaminants

Per . Actualitzat el

La Pobla de Mafumet ja compta amb la nova Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que el ple municipal va aprovar en la sessió celebrada el passat dijous, 6 d’octubre. Durant la sessió es va fixar i aprovar les diferents tarifes a satisfer pels propietaris de vehicles a motor el proper any 2017, així com les bonificacions que regularan el pagament de l’IVTM.

En aquest sentit, l’Ajuntament pobletà posa l’accent en la bonificació dels vehicles elèctrics i els menys contaminants. En concret, l’Ordenança aplica “una una bonificació del 75% de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una menor incidència en el medi ambient”. Aquests vehicles, segons detalla l’esmentada ordenança, són “els que consumeixen combustibles GLP, flexifuel, GNL o GNC, els híbrids i els elèctrics”.

Així mateix, l’Ordenança aprovada també preveu una bonificació del 100% sobre la quota de l’IVTM per a aquells vehicles catalogats com a històrics segons el Reial Decret 1247/1995, així com també tindran aquesta mateixa rebaixa els vehicles amb una antiguitat mínima de 25 anys.

En ambdós casos, tant pel que fa a la bonificació per als vehicles poc o gens contaminants, així com la que s’aplica als vehicles històrics, l’Ajuntament de La Pobla ha decidit i aprovat l’aplicació de la màxima bonificació permesa per llei, que és del 75% i el 100%, respectivament.

D’aquesta manera, l’equip de govern de La Pobla segueix endavant amb la seva aposta pel medi ambient, a través de la bonificació i el foment de l’ús de vehicles menys contaminants. Aquest va ser un dels compromisos electorals que va contraure el grup municipal encapçalat per l’alcalde, Joan Maria Sardà. En concret, el compromís reflectit en el programa electoral va ser el següent: “Potenciarem el medi ambient i fomentarem l’ús de vehicles menys contaminants, a través de la bonificació dels vehicles elèctrics i/o híbrids, o el que produeixi menys CO2”.