L’empresariat es mostra optimista, tot i les mancances del territori

Un 55% dels emprenedors enquestats per CERES creuen que la situació econòmica de les comarques de Tarragona millorarà

Per . Actualitzat el

Els creixements moderats del PIB, la renda i els cotitzants a la Seguretat Social han tingut un impacte positiu en el pensament del teixit empresarial tarragoní. Ho demostra una enquesta elaborada pel grup CERES que inclou l’opinió de 200 empresaris pertanyents a la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA). El document destaca que prop d’una quarta part dels enquestats creuen que la situació econòmica del territori és bona i més de la meitat opinen que ho serà de cara al futur. Això sí, l’optimisme no fa oblidar als empresaris que el territori té mancances importants en l’àmbit de les infraestructures.

Estudiar el teixit empresarial del territori i elaborar una diagnosi comarcal i comparativa entre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre és l’objectiu de l’enquesta de competitivitat comarcal que s’inclou dins de les conclusions de les Jornades Comarcals Empresa i Territori a les comarques del Camp de Tarragona. El document mostra que un 24% dels empresaris del Camp de Tarragona valora com a «bona» o «molt bona» la situació econòmica de la seva comarca. Però quan parlem de futur, són un 55% els que ho creuen.

Malgrat tot, quan se’ls pregunta sobre mancances, els empresaris destaquen la falta d’infraestructures de transport, la destrucció de llocs de treball o l’absència d’un projecte territorial fort que aglutini els interessos de tots els representants del món empresarial. Unes reivindicacions que esdevenen històriques i que, de moment, no albiren una solució a curt termini.

En canvi, es detecten com a punts forts de la demarcació el turisme, la situació geogràfica o la indústria agroalimentària. D’altra banda, entre els factors que limiten la competitivitat de l’empresa hi trobem la debilitat de la demanda, l’augment de la competència o l’escassedat de mà d’obra especialitzada. Davant d’aquestes debilitats es plantegen com a principals reptes empresarials: la innovació, la diferenciació de la competència o l’obertura a nous mercats.

Tal com determina l’informe, l’augment de la competitivitat empresarial a la demarcació depèn també de la qualificació dels recursos humans, impulsant una oferta formativa més adaptada a les empreses, i per optimitzar les dotacions d’espais empresarials.

Algunes mesures transversals

L’estudi conclou amb una sèrie de mesures transversals que són impulsar els mecanismes de governança territorial amb visió integral i cooperativa, millorar les dotacions d’espais empresarials i impulsar polítiques d’atracció empresarial integrades, impulsar una oferta formativa adaptada i amb visió integral, impulsar la dinamització turística i la seva vinculació amb el sector comercial, consolidar la modernització i orientació innovadora d’empreses i sectors, optimitzar el suport a una emprenedoria adaptada a necessitats territorials i l’impuls d’una gestió integrada i activa de marques territorials com a eines de projecció exterior.

grafic_economia