L’Ajuntament congela per tercer any consecutiu els impostos i taxes municipals

S’incrementen les bonificacions fiscals als tributs de l’IBI a 5 anys i es manté la bonificació de l’ICIO per fomentar l’ocupació

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona congelarà per tercer any consecutiu els impostos i taxes municipals, és a dir, el tipus de l’IBI, la recollida d’escombraries, l’impost de vehicles de tracció mecànica, l’IAE, l’aigua i el clavegueram, així com la resta de taxes, mantenen el seu preu. Les llicències d’obres i d’obertura d’establiments, les cèl·lules d’habitabilitat i de primera ocupació també es mantindran. Aquesta mesura està destinada a afavorir l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball.

El conseller d’Economia i Hisenda, Pau Pérez, explica que “hem fet un esforç molt important per contenir la despesa corrent, per aquest motiu ara podem  congelar impostos i taxes. Per exemple, el servei de recollida d’escombraries no augmentarà”.

També es manté la bonificació aplicada als ciutadans que facin efectius el pagament dels tributs de forma avançada, en concret, el mes de febrer. Es mantindrà el pagament avançat amb una bonificació del 2,5% pels contribuents que s’acollin. També es mantindrà el pagament fraccionat en deu mensualitats.

Pel que a l’impost de vehicles s’incrementa la bonificació als vehicles híbrids que passa del 50 al 70%. És a dir, s’elimina la bonificació lineal que fins ara existia. A partir d’ara els de més alta cilindrada i que, per tant contaminen més, eliminen la bonificació lineal del 50% que s’aplicava a tots els vehicles.

 

Bonificacions fiscals per fomentar l’ocupació

L’Ajuntament incrementa les bonificacions fiscals als tributs de l’IBI a 5 anys i l’ICIO es manté amb l’objectiu de fomentar l’ocupació. “Es tracten de mesures que afavoreixen la contractació de treballadors indefinits, en un moment en el que cal fomentar l’ocupació”, afegeix Pau Pérez.

 

Complint el pla d’ajust econòmic

El tinent d’alcalde d’Economia, Pau Pérez, recorda que “s’està complint de manera estricta el Pla d’ajust econòmic aprovat per l’Ajuntament de Tarragona el passat 30 de març de 2012, que va ser informat favorablement pel Ministeri d’ Economia i Hisenda”.

En el Pla hi figuren el conjunt de mesures a adoptar, tant referents a ingressos com a despeses, així com altres mesures per a l’elaboració dels pressupostos, durant els propers 10 anys, amb la finalitat de garantir l’estabilitat pressupostària.

La continuació de l’esforç es manté tots aquests anys amb l’objectiu d’assolir un equilibri de despeses i ingressos i per tal de fer possible la recuperació de la inversió pública, tan necessària per la reactivació econòmica de la nostra ciutat.

 

100.000 euros en ajuts

Cal recordar que enguany l’Ajuntament de Tarragona destina 100.000 euros per ajudar a les famílies tarragonines amb escassa capacitat econòmica per fer front a les despeses bàsiques de la llar. En concret, 1.088 famílies han sol·licitat un ajut. Enguany, com a novetat es destinaran 20.000 euros més a la convocatòria dels ajuts socials a l’impost de béns immobles en supòsits de transmissions de l’habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament. Aquesta convocatòria està oberta fins a finals d’any.

Finalment, un any més es dota de més diners el Fons Socials d’Ematsa fins a situar-lo en 95.000 euros que estan destinats a bonificar el rebut de l’aigua a persones en situació de precarietat econòmica. 300 famílies es beneficiaran enguany d’aquest ajut.