Noves troballes arqueològiques al carrer Ferrers

Evidencien la continuació de la graderia del circ romà i una important ocupació medieval

Per . Actualitzat el

Les obres d’excavació al carrer Ferrers, que s’està duent a terme des del passat mes de juliol, han deixat al descobert troballes d’una importància considerable. Fins al moment s’ha documentat la continuació, en sentit oest, de les diferents fileres de la graderia septentrional del circ romà de Tarragona. També s’ha descobert una part de la potent plataforma en opus caementicium que formaria part del sistema de voltes de fonamentació sobre la qual es recolzaria la citada graderia septentrional i el seu podium.

Val a dir també que els treballs han permès identificar una ocupació medieval amb estructures molt importants (en fase d’estudi) i una magnífica escala monumental de cronologia moderna que fou construïda per facilitar l’accés a un jardí privat o hort clos, que cal relacionar amb un dels palaus del carrer dels Cavallers i que tenien o tenen accés des de l’actual carrer dels Ferrers.

Aquest treballs s’emmarquen en el conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i la Fundació Privada Mútua Catalana; i van engegar el passat mes de març, en primer lloc amb els sondejos arqueològics als solars dels números 23-27 del carrer dels Ferrers i més endavant, ja al mes de juliol, es va engegar l’excavació en extensió, encara en fase d’execució. La Fundació contribueix a les despeses de prospecció i recuperació arqueològica de les voltes del circ romà d’aquesta zona, atorgant a l’Ajuntament 110.000€, seguint el Pla Director del Circ, que té la intenció de fer-la visitable per posar-la a disposició de la ciutadania.