Retorn a les aules

El curs 2016-17 començarà a la demarcació amb 132.580 alumnes, més professorat i amb una millor ràtio a les aules

Per . Actualitzat el

El curs 2016-17 començarà el dilluns dia 12 de setembre amb més alumnes, més plantilla docent i més suport a l’escola inclusiva. Així, el curs s’estrenarà amb un total de 132.580 alumnes matriculats, fet que representa un increment de 2.558 més respecte al passat curs. D’aquests, 96.281 alumnes s’inscriuen al segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, i 18.469 a batxillerat i formació professional. Des d’Ensenyament es destaca que aquest curs vinent s’ha incrementat la plantilla docent al territori i «es donarà més suport a les escoles», tal com va afirmar en roda de premsa la directora dels serveis territorials, Sílvia Rodes.

Rodes apunta que la distribució d’alumnat en funció de la titularitat de centre és similar en el cas dels ensenyaments obligatoris i postobligatoris. Així, en el primer cas un 75% dels alumnes van a centres públics –un 24% als concertats i l’1% als privats–; i en els ensenyaments postobligatoris la xifra dels que estudien en centres públics s‘incrementa fins al 74,22% –en els concertats ho fa un 21,33% i en els privats el 4,53%–.

Més plantilla docent
Per donar resposta a l’increment d’alumnat, Ensenyament ha incrementat les plantilles de professorat. Així, es disposarà d’un total de 6.767 docents, fet que representa 50 persones més que el curs 2015-16. Alhora, destaca el fet que el perfil de les plantilles cada vegada més s’ajusten a les necessitats dels projectes educatius dels centres. El desplegament del Decret de plantilles i provisió de llocs de treball ha permès incrementar els llocs de treball específics, i ja en són 457, un 23.18% més que el curs anterior. Enguany es presenten 5 nous perfils professionals (lectura i biblioteca escolar, immersió i suport lingüístic, educació visual i plàstica, docència de dues especialitats a l’ESO i metodologies amb enfocament globalitzat). En aquest sentit, la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament remarca la importància de la creació de llocs de treball específics, ja que «si volem millorar l’aprenentatge competencial, el nivell de llengües, o l’atenció a la diversitat cal donar una resposta a través de nous perfils professionals. Són eines a disposició dels centres perquè són útils, i així es demostra amb un increment del 23.18% dels llocs específics als centres». En el mateix àmbit, s’augmenten els suports de plantilla en l’atenció a la diversitat: es destinen 15 docents més per al programa de l’escola inclusiva i 26 docents més per als centres d’alta complexitat.

Millora de l’equitat
Encara en l’àmbit de la millora de l’equitat, la directora dels serveis territorials d’Ensenyament ha presentat les actuacions per al pròxim curs. L’objectiu és dotar de més recursos escoles i instituts amb una complexitat més alta. D’aquesta manera, una escola o un institut d’alta complexitat rebrà major dotació de plantilla docent i disposarà de ràtios més baixes. Per exemple, una escola d’alta complexitat de dues línies disposarà de 28,5 docents, i un tècnic d’educació infantil –mentre que una escola ordinària tindrà 26,5 docents–. Pel que fa a la ràtio, l’escola ordinària parteix d’una ràtio de 25 alumnes per aula, mentre que l’escola d’alta complexitat la ràtio màxima és de 22 alumnes. A més, el centre d’alta complexitat disposarà de substitucions des del primer dia i ajuts per a la reutilització de llibres de text.

Escola inclusiva
La directora Rodes ha explicat l’increment del suport a l’escola inclusiva i als alumnes amb necessitats educatives específiques per al curs 2016-17. S’incrementa en 6 el nombre d’Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), fins a un total de 59. Com ha aprovat el Govern aquesta setmana, a l’octubre s’engega un pla pilot per a desenvolupar els Itineraris formatius específics (IFE) per a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb 9 places en 1.

S’augmenten també les aules integrals de suport –un total d’1–. Alhora, es manté la continuïtat de 35 professionals d’atenció educativa del passat curs, en el marc del programa d’escola inclusiva i d’atenció a la diversitat.

Postobligatoris
La directora ha exposat les dades referents als ensenyaments postobligatoris, una etapa educativa que els darrers anys creix en oferta i en alumnes matriculats. Per tot aquest motiu, Rodes ha destacat que els ensenyaments postobligatoris demostren la importància per tal que les persones puguin continuar amb la seva formació, i per tant, per tenir més eines per afrontar el seu futur laboral amb garanties.

Ràtios més baixes
Pel que fa a les obres en centres, hi ha 2 edificis de nova construcció, 3 rehabilitacions o ampliacions, i 56 actuacions de millora. Disminuiran respecte a l’any anterior les ràtios a les aules: a P3 hi haurà una mitjana de 21,9 alumnes per aula, i a primer d’ESO seran de mitjana 28,4 alumnes per aula –respecte als 28,6 de l’any anterior-.

També s’amplia el projecte que el passat curs es va iniciar de forma experimental per a l’atenció d’alumnes de llars d’infants en escoles rurals, i ja en seran 12 les escoles rurals que hi participaran. Aquest pla vol facilitar el servei a les famílies per evitar que hagin de dur els seus fills a altres municipis i hi puguin acabar traslladant tota l’escolarització.