Cop de mà a les piscines municipals del Camp de Tarragona

La Diputació destina més d’un milió d’euros entre 148 municipis per a salvament i primers auxilis

Per . Actualitzat el

Des de finançament per contractar el socorrista fins a assessorament administratiu per a l’obertura i gestió del bar, a banda dels ajuts per a construcció de noves infraestructures i per a millores en el servei. El suport de la Diputació de Tarragona a les piscines municipals abasta diferents àmbits i un únic objectiu: contribuir a l’engegada, posada a punt i bon funcionament d’aquests equipaments, destacats centres de lleure i descans durant els mesos d’estiu als pobles del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Pel que fa als ajuts per a la contractació de socorristes, i també per a material de salvament i de primers auxilis, el servei d’Assistència als Municipis (SAM) de la Diputació ha aprovat enguany concedir 1.004.803,11 € entre 148 ajuntaments sol·licitants en aquest àmbit de la protecció de la salut pública. D’altra banda, el SAM també proporciona assistència tècnica del conjunt de la instal·lació als 116 municipis que ho han demanat. En aquests casos, la Diputació la revisa i fa un informe de diagnosi de cada instal·lació (vas, zona de bany, vestidors, emmagatzematge de productes químics, farmaciola…) i de la seva gestió (tractament de l’aigua de la piscina, registre, autocontrol, informació que s’ofereix al públic…). En la visita a la instal·lació, amb la presència del responsable de manteniment de la piscina, es valoren els punts més susceptibles de generar un risc (dosificació de desinfectant, dosificadors de pH, paràmetres de control de qualitat, presència de socorrista, pla d’autocontrol entre d’altres) i de control (si disposa la persona de manteniment el curs d’operador de piscines, entre d’altres), i segons els resultats es proposen mesures correctores per garantir el bon funcionament de la instal·lació. La Diputació també assumeix una part de les analítiques fisicoquímiques o microbiològiques als vasos de la piscina. L’any passat se’n van fer 267.

Una altra de les actuacions de suport als municipis en matèria de piscines és l’assistència en l’elaboració de la documentació administrativa per a la contractació dels serveis de socorrisme, o de l’explotació del servei de bar, assistida per part de la Unitat de Secretaria i Intervenció Municipal. Per a l’estiu de l’any 2016, s’han atès 20 peticions d’ajuntaments de la demarcació pel que fa la redacció i assistència per a aquests dos conceptes.

I quant a ajuts per a la construcció o millora de piscines municipals arreu del Camp de Tarragona o les Terres de l’Ebre, un exemple recent és la remodelació i ampliació de la de Sarral, una millora inaugurada oficialment el passat 29 de juliol en un acte amb la participació de Josep Poblet, president de la Diputació. Aquesta institució hi ha destinat més de 332.000 €.