Un creixement lent però ferm

El primer semestre de 2016 deixa un increment en el sector de la construcció d’habitatges a la demarcació que, segons el Col·legi d’Aparelladors de Tarragona, convida a l’optimisme

Per . Actualitzat el

El primer semestre de l’any 2016 deixa bones sensacions en un dels sectors més castigats per la crisi com ha estat el de la construcció. Segons dades del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COATT), entre gener i juny de 2016 el nombre d’obres de nova planta residencial puja gairebé un 13% respecte al mateix període de 2015 (passa de 77 a 87) mentre que el nombre d’habitatges nous puja fins al 77% (es passa de 167 a 294 a tota la província) respecte a l’any passat.  Aquestes dades es desprenen dels registres d’obres visades al COAATT i confirmen la tendència a l’alça iniciada el 2014.

Aquesta millora també es reflecteix en l’activitat dels professionals del COATT, els quals han incrementat les seves intervencions un 10,26% aquest primer semestre de l’any, un fet que el seu president, Adolf Quetcuti, valora molt positivament i atribueix a una tasca continuada de pedagogia en matèria de rehabilitació, iniciada des de la posada en marxa del decret regulador de la Inspecció Tècnica d’edificis (ITE). L’ITE és una eina que té per objectiu fer una radiografia dels edificis per poder determinar el seu estat de salut i permetre els seus propietaris implementar les mesures correctives necessàries per evitar el seu deteriorament o solucionar les deficiències.

La rehabilitació, eina de supervivència
La influència de l’ITE en l’augment de l’activitat se centra principalment en l’àmbit de la rehabilitació, la qual semblava destinada a ser l’eina de supervivència del sector durant els anys més durs de la crisi davant la dràstica davallada de l’obra nova.
Segons el COATT, així ha estat, però en menor mesura del que s’esperava, possiblement a causa de la manca d’esperit sancionador d’aquest decret, que no obliga a realitzar cap intervenció sinó que tan sols recomana i no implica, per tant, cap mena de sanció en cas que es detecti alguna deficiència.
Però també hi té molt a veure la manca de cultura de la rehabilitació que tenim a la nostra societat, molt implantada en altres països i que, malgrat la crisi, no ha crescut en els darrers anys. Tot això, lligat a una implicació més aviat minsa de l’administració local (tret d’alguns municipis) en forma de subvencions o beneficis fiscals, han frenat l’avenç de la rehabilitació com a veritable motor de recuperació.

Tot i això, des del COATT es remarca que cal continuar fent pedagogia per aconseguir una bona cultura del manteniment en una societat que viu d’esquena a un problema real com és l’estat dels habitatges on resideixen i dels perills que  poden patir a diari a causa de deficiències estructurals. «Una petita taca d’humitat pot comportar un problema estructural molt important si no s’agafa des de bon principi», assegura Quetcuti «i a més significa una despesa molt més important si el problema s’agreuja».
Per això des del COATT es recomana als propietaris d’habitatges i a les comunitats de veïns que facin ús d’aquesta eina, que «els comportarà més beneficis que inconvenients, ja que els permetrà disposar amb garanties d’una opinió experta i un assessorament professional per solucionar qualsevol problema relacionat amb l’estat de l’habitatge. Des del COATT es fa una campanya constant de divulgació d’aquesta eina, tant directament a les comunitats com mitjançant els administradors de finques.
Pel que fa a obra nova, tal com hem dit, també s’ha produït  un petit repunt de l’activitat i aquesta obra també ha crescut en volum, és a dir, que els edificis han incrementat les seves dimensions. També torna a sorgir amb força la figura del promotor, que pràcticament havia desaparegut durant els anys més durs de la crisi. Això, juntament amb projectes de futur com Tarragona 2017, BCN World o el pla d’accessibilitat donen bones perspectives amb vista als pròxims anys.

 

Adolf Quetquti

Adolf Quetcuti, president del COAATT. Tomàs Varga

Una garantia professional necessària
El COATT manté una voluntat ferma d’oferir i donar a conèixer la seva activitat a la societat, de manera que pot col·laborar amb l’administració a l’hora d’agilitzar aquells tràmits que, per manca de personal a causa de la crisi, s’allarguen més del compte i frenen el creixement de l’activitat.
Més enllà d’això, segons Adolf Quetcuti, l’aparellador «és el tècnic de capçalera tant per als ajuntaments com per a les comunitats de veïns als quals pot assessorar en nombroses gestions». Per això, en el darrer any s’ha posat en marxa el portal Obres amb Garantia (www.apatgn.org) que té per objectiu ajudar aquelles persones que necessiten assessorament per dur a terme petites obres de rehabilitació amb l’elaboració de pressupostos i assessorament en tots els tràmits que cal realitzar. «L’objectiu és apropar la professió a la ciutadania, perquè perdin la por a contactar amb professionals que els poden donar totes les garanties a l’hora de fer una reforma a casa, conclou Quetcuti.