15,1 MEUR per finançar serveis socials bàsics al territori

La consellera Bassa ha signat el Contracte Programa 2016-2019

Per . Actualitzat el

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dotarà enguany la demarcació de Tarragona amb 15,1 milions d’euros per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social i de promoció de la igualtat. Una xifra que suposa un increment de prop d’un milió d’euros respecte el 2015.

La consellera Dolors Bassa, acompanyada del delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, i el director dels Serveis Territorials del Departament a Tarragona, Francesc Tarragona, ha signat el Contracte Programa 2016-2019 entre Generalitat i els consells comarcals de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Alt Penedès i els ajuntaments de Calafell, Cambrils, Reus, Salou, Tarragona, Valls i el Vendrell.

Aquest compromís quadriennal del Departament amb l’Administració local permet planificar coordinadament la prestació dels serveis socials i altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat, famílies amb infants, gent gran, acció comunitària, persones amb discapacitat, infants i adolescents, joventut, persones amb problemes de drogodependències, persones afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre d’altres.

En el decurs de la seva intervenció, la consellera Bassa ha anunciat que enguany la Generalitat de Catalunya ha incorporat 4 noves línies de col·laboració amb el món local. D’una banda, s’han afegit plans i mesures d’igualtat en el treball i plans i mesures d’igualtat per a les persones LGBTI i de lluita contra la LGBTIfòbia. D’altra banda, també s’han sumat al Contracte Programa línies de col·laboració per a l’impuls d’actuacions en matèria d’accessibilitat i d’associacionisme i voluntariat. En l’àmbit de l’accessibilitat, s’inclouen iniciatives com ara la formació als professionals o l’impuls de bancs de productes de suport. Pel que fa a l’associacionisme i el voluntariat, es duran a terme accions de promoció, sensibilització, suport, formació, assessorament i creació d’espais d’intercanvi de coneixement.

Bassa ha explicat que “la incorporació d’aquestes quatre noves línies de col·laboració és fruit de l’aprovació de noves lleis al Parlament i de la detecció de noves necessitats”.

Una aposta decidida per a millorar l’atenció a la infància

La consellera ha remarcat que un dels aspectes clau del Contracte Programa 2016-2019 és el desenvolupament i el reforç de la xarxa de serveis dirigits a infants i adolescents, especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat. “L’atenció a aquest col·lectiu és una prioritat del Govern i un assumpte de país que compta amb el màxim consens social i polític”, ha insistit la consellera. En aquest sentit, el Contracte Programa preveu l’enfortiment dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) amb l’increment del nombre de professionals d’atenció directa d’aquests serveis (un màxim de 40 infants per professional, tal com fixa la llei).

Dolors Bassa ha explicat també que, en el marc del Contracte Programa pels propers 4 anys, Generalitat i món local treballaran conjuntament en la implantació d’un nou model dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial (SIS), consensuat entre el Departament i l’ACM i la FMC. Els SIS són un recurs fonamental en l’atenció a la infància i adolescència i les seves famílies per la prevenció, la intervenció en nivells inicials de risc, la capacitació parental i l’abordatge integral de cada situació. És per això que en els propers anys s’implementarà aquest nou sistema amb l’objectiu de disposar d’una xarxa pública de SIS a tot el territori català, titularitat de l’Administració local. La consellera ha posat en valor aquesta iniciativa ja que “suposa assentar les bases en el desenvolupament d’uns serveis arreu del país adreçats a la infància i adolescència en risc, centrats en la prevenció i la intervenció amb les famílies per millorar les seves capacitats parentals”.

Bassa ha celebrat que “amb els ens locals de Tarragona hem fet conjuntament una aposta ferma per la millora de l’atenció a la infància i adolescència, no només amb el Contracte Programa, sinó també promovent nous recursos diürns i residencials”.

La voluntat de treballar en favor de la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat, especialment pel que fa a la prevenció, es fa palesa també en l’increment de recursos destinats a aquest col·lectiu. La inversió del Departament en els SIS de Tarragona per aquest 2016 s’ha incrementat en més de 375.000 euros respecte 2015, la partida per a EAIA també s’ha augmentat en més de 110.000 euros i els serveis dirigits a joves han incrementat el seu pressupost en més de 114.000 euros respecte l’any passat.
La consellera ha anunciat també la creació d’un grup de treball per consensuar el model de suport a les famílies per tal d’incloure una nova línia de col·laboració de cara als propers anys.

Actuacions que refermen el compromís amb el món local pel que fa a l’atenció a les persones.

En el decurs de la seva intervenció, Bassa ha posat en valor la feina feta pels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS). L’augment en la demanda de serveis socials i polítiques de benestar ha obligat a créixer en serveis i recursos en un moment en què les administracions públiques viuen una situació financera difícil. Aquesta realitat ha fet necessari marcar prioritats i orientar-les a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies que es troben en situació de major vulnerabilitat. La consellera ha remarcat que “aquest és un esforç compartit entre administracions, però molt especialment pel personal dels EBAS, que han hagut d’atendre un major volum de persones i oferir-los una intervenció més integral”.

Aquests equips, que actuen com a porta d’entrada al sistema de serveis socials, actualitzaran la seva ràtio de personal i s’incrementarà gradualment el nombre de professionals en aquells ajuntaments i ens supramunicipals que no hagin arribat a la ràtio que fixa la Llei de Serveis Socials. Aquest plantejament suposarà que les comarques de Tarragona comptaran al 2019 amb 9,5 professionals més als EBAS, que veuran augmentat el seu pressupost per aquest any en més de 139.000 euros.

D’altra banda, la titular de Treball, Afers Socials i Famílies ha explicat que el Contracte Programa 2016-2019 també preveu l’ampliació del nombre de plans locals d’inclusió social, així com la implantació del nou model de transport adaptat i la concreció del model de prestació del servei d’atenció i acolliment d’urgència per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles.