Les noves tecnologies entren a la Fundació Estela

L’Obra Social la Caixa ha millorat la xarxa wifi i comprat ordinadors, tauletes, pissares digitals i pantalles tàctils

Per . Actualitzat el

L’Obra Social La Caixa torna a mostrar la seva sensibilitat envers les institucions tarragonines dedicades a l’atenció dels col·lectius més desfavorits i, en especial, a la diversitat funcional. Ara fa uns dies l’entitat financera va decidir col·laborar una vegada més amb la Fundació Estela de Tarragona per tal d’acompanyar-la en la millora i en l’actualització constant del seu programa educatiu. A través d’un conveni, l’entitat financera es farà càrrec de la implantació del projecte Noves Tecnologies, quantificat en uns 15.000€, amb el qual la direcció del centre vol dotar els alumnes de nous recursos tecnològics adreçats a facilitar la comunicació i l’aprenentatge en persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats en el llenguatge. El projecte s’aplicarà ja aquest curs 2016-2017 i comportarà l’adquisició de pantalles tàctils, pissarres digitals i tauletes, així com la renovació del parc informàtic de l’escola i la millora de la seva xarxa i servidors.

L’Escola Estela d’educació especial té una vuitantena d’alumnes amb discapacitat intel·lectual d’edats compreses entre els 3 i els 21 anys. Es tracta de joves que presenten alteració del desenvolupament psíquic i/o cognitiu i que en la seva escolaritat necessiten atenció més específica que la que pot oferir l’escola ordinària. La finalitat del centre i els seus professionals és potenciar al màxim el desenvolupament de les seves capacitats cognitives, afectives i de relació per tal d’aconseguir la seva integració a la societat.

L’aplicació de les noves tecnologies en el programa docent és un salt qualitatiu per al centre, ja que existeix una gran oferta d’aplicacions i programari especialitzat que ajuden a potenciar l’aprenentatge i l’autonomia d’aquelles persones que tenen especial dificultat en la comunicació a través del llenguatge oral. A través d’un equip interdisciplinari de l’escola es defineix cada cas i s’aplicarà l’ús de les tecnologies i els suports necessaris amb el triple objectiu d’oferir un mitjà de comunicació a les persones amb poc o nul llenguatge oral, de fer créixer els alumnes com a persones i de millorar la qualitat de vida a través de l’autonomia personal. Entre les funcions que el personal de l’Estela vol potenciar hi ha la de permetre que les persones amb manca de llenguatge puguin participar activament en la societat en igualtat de drets, ajudar que alguns usuaris puguin manifestar els seus sentiments i opinions i afavorir la relació amb l’entorn.