La Taula de la Pobresa Energètica Tarragona-Reus fa balanç del primer any

L’informe constata que en les dues ciutats la majoria de famílies sol·liciten un sol ajut

Per . Actualitzat el

El Plenari de Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus s’ha reunit aquest dilluns 4 de juliol a la tarda al Centre d’Art Cal Massó. Hi ha assistit unes setanta persones, entre representants polítics i tècnics dels dos ajuntaments, membres d’entitats socials de les dues ciutats i representants de les empreses subministradores d’energia. La Taula es reafirma en el compromís de continuar treballant per tal que, tot i els avanços aconseguits en el primer any de funcionament, les persones amb risc de vulnerabilitat tinguin garantits els subministrament bàsics.

Durant el plenari s’han exposat les dades de la tasca feta en el darrer any i s’han extret conclusions que han permès acordar les properes línies de treball.

De l’anàlisi de les dades que s’han recollit pels serveis socials dels ajuntaments de Tarragona i Reus, una de les conclusions més clares és la necessitat d’esmerçar esforços per tal que les persones amb risc de vulnerabilitat accedeixin a modalitats contractuals més adients i òptimes i que puguin accedir al bo social, ja sigui en les condicions actuals o amb les millores que es proposen. Per això, els dos ajuntaments inverteixen recursos en l’elaboració dels informes de vulnerabilitat, emesos pels professionals dels serveis socials. Més enllà d’aquests casos específics, també cal informar a la ciutadania en general per tal que com a consumidors puguin accedir a mesures i mecanismes legals que permeten la reducció de les factures.

També es constata que en les dues ciutats la majoria de famílies sol·liciten un sol ajut. Per tant, això podria indicar que les reduccions de cost que s’obtenen d’una contractació òptima, poden fer reduir el nombre de sol·licituds d’ajut.

Una altra de les conclusions que es poden extreure es que el bo social té molt poca inci- dència en la problemàtica de la pobresa energètica i que caldria treballar-hi per part de les administracions i de les companyies subministradores per què més famílies es puguin acollir a aquestes modalitats. Només el 3% de les famílies de Tarragona i Reus amb el certificat de vulnerabilitat social tenen contractada aquesta modalitat.

Preauditories energètiques bàsiques en llars de persones amb situació de vulnerabilitat econòmica L’octubre de 2015, els Ajuntaments de Tarragona i de Reus van signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona per portar a terme el projecte pre-auditories energètiques bàsiques en llars de persones amb situació de vulnerabilitat econòmica.

Des de llavors, s’ha treballat conjuntament amb l’objectiu principal de disposar d’un coneixement detallat de les condicions dels habitatges de persones vulnerables a les dues ciutats. Amb l’objectiu de realitzar actuacions encaminades a la millora de les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes, per tal d’afavorir l’eficiència energètica i les condicions de vida de la persona dins de la llar.

L’Ajuntament de Tarragona amb la incorporació de criteris socials dintre dels criteris generals de selecció de les famílies, ha detectat situacions de necessitats que han sobrepassat a les pròpies d’aquest projecte. Necessitats més relacionades amb la situació de pobresa que pateixen aquestes famílies. El consistori tarragoní ha incorporat al seu projecte com a part de l’equip de professionals a La Casa d’Oficis, integrada dins de Treball als Barris i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. S’han realitzat un total de 25 auditories i ja estan elaborats els pressupostos de cada llar i les actuacions a realitzar.

L’Ajuntament de Reus s’ha centrat en habitatges que requerien millores menors i només s’ha treballat la fase de detecció dels problemes i una atenció personalitzada sobre les factures. En una fase posterior es faran les intervencions oportunes. Se n’han fet 25.

Accions polítiques

Els dos ajuntaments han treballat conjuntament propostes polítiques que es van aprovar en els respectius plens per tal de millorar diversos aspectes de la facturació de subministraments que apropin els costos totals de factura al consum i situació socioeconòmica actual.

Aquestes declaracions es van treballar en el grup polític de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus, on són presents totes les forces polítiques amb representació als dos ajuntaments.

Les tres mocions, una per cada subministrament, inclouen les propostes següents:
• Un nou marc tarifari per promoure l’estalvi. Proposen a les empreses de subministrament d’aigua, llum i gas que estudiïn la creació d’un marc tarifari en el que el cost total de la factura vagi més lligat amb el consum. Amb això es pretén l’estalvi en les factures d’aigua, llum i gas a través de l’estalvi energètic.
• Creació d’una «factura solidària» per part de les empreses de subministraments. Pro- posen a les empreses de subministrament d’aigua, llum i gas que tinguin en compte modalitats de facturació especial de suport a les persones amb menys recursos que són usuaris dels serveis socials municipals. Es tracta de crear-ne una de nova, que podria portar per nom «factura solidària» o adaptar les existents a la realitat actual.
• Baixar impostos i taxes del consum bàsic. Proposen a les administracions amb com- petències fiscals un tractament d’impostos i de taxes dels subministraments d’aigua, llum i gas d’acord amb la consideració de consum bàsic.

Accions de divulgació

Des de l’any 2015, l’Ajuntament de Reus ha realitzat 15 tallers sobre conceptes bàsics de consum responsable i eficient, «Com estalviar en la teva factura d’electricitat i aigua». Estan oberts a tota la ciutadania i adreçats de manera especial a les famílies amb vulnerabilitat social.

Es tracta d’una xerrada on es donen pautes per disminuir el consum i la despesa energètica a casa, per entendre la nova factura elèctrica i d’aigua, per conèixer les diferents modalitats de contractació, per poder establir les bases d’una comptabilitat energètica domèstica més precisa i per a realitzar una millora de l’eficiència i, per tant, d’estalvi energètic potencial. Per això, es recomana als assistents portar la darrera factura d’aigua i llum.

Per tal de difondre l’activitat de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus i in- formació sobre aquesta problemàtica social i mediambiental s’ha posat en marxa la web següent: www.taulapobresaenergetica.cat.

També s’ha explicat el marc legislatiu actual i les actuacions que es fan per tal de fer front a la pobresa energètica des de les entitats socials.

Línies futures d’actuació

El Plenari s’ha compromès a treballar en les línies d’actuació següents:
• Punt d’informació a la ciutadania del tema de la pobresa energètica. Explicació de les factures, etc.
• Planificació d’actuacions de millora en diversos aspectes als habitatges auditats: eficiència dels habitatges, adequació de facturació i contractes , millora en l’ús de l’energia, etc.