Junqueras enterra BCN World i presenta un nou ús pel CRT

El vicepresident anuncia que la superfície dedicada al joc es redueix set vegades respecte al projecte anterior

Per . Actualitzat el

“Enterrem BCN World”, ha assegurat avui el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, en la presentació de la nova proposta del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) i en referència als projectes de casinos plantejats a l’entorn de Vila-seca i Salou per Veremonte. Junqueras ha explicat que la nova proposta “pivota sobre el turisme de convencions, de compres, d’oci, i esdeveniments, segons un format de ressort hoteler, on el joc és residual”. Ara el joc representa el 4% del sostre edificable, mentre que el 96% restant es dedica a hotels, turisme de negocis, centres de convencions i zones comercials.

“La proposta que presentem avui preveu quatre vegades més superfície d’oci i dues vegades més superfície comercial que de joc”, ha explicat Junqueras. El nou projecte ha estat dimensionat segons criteris de sostenibilitat: respecte a la proposta inicial que va presentar Veremonte. La superfície total ha passat de 600 ha a 101,7 ha i l’espai destinat al joc s’ha reduït de 210.000 m2 a 30.000 m2, “és a dir, 7 vegades menys”, ha remarcat el vicepresident. “El nou també s’apropa a un turisme més familiar i s’integra millor en el model turístic del país”, ha afegit.

La Junta del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-Seca i Salou ha aprovat aquest dijous al matí, en una reunió extraordinària, l’informe favorable al Pla Director Urbanístic (PDU) de reordenació de l’àmbit del CRT. El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha estat l’encarregat d’explicar als membres de la Junta els detalls del nou projecte, que ha revisat i reformulat el Govern català, així com el calendari de les futures actuacions.

Un projecte sòlid i viable

El nou PDU, que aquesta mateixa tarda serà objecte d’aprovació inicial per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en una reunió presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, incorpora les al·legacions presentades durant la informació pública de la primera tramitació.

Segons ha explicat el vicepresident del Govern, el nou CRT és el resultat de mesos de treball intensos per millorar el projecte i fer-lo més sòlid i viable, i que garanteixi un major consens polític. Entre les novetats del nou projecte destaquen:

1. Dotar el nou CRT d’una dimensió coherent, proporcionada i realista, és a dir, ajustada a la capacitat real del territori i a la potencialitat del sector i del mercat. En aquest sentit, es redueix el sostre màxim respecte al PDU aprovat inicialment l’any 2015 en un 25,5% i la dimensió del projecte passa de 1.000.000m2 a 745.000m2.

2. Integració amb el model turístic del país i del territori, amb menys pes del joc. D’acord amb el PDU, l’espai destinat a aquesta activitat es redueix un 50% i passarà dels 60.000 m2 previstos inicialment, a 30.000m2. El nou complex serà complementari a l’oferta de parcs temàtics que actualment hi ha en aquest territori. Es reforça l’aposta per trencar l’estacionalitat del sector turístic, reduint la temporalitat laboral i reforçant l’estabilitat dels llocs de treball.

3. Potenciar els vectors de negoci vinculats a l’oci, el comerç, les convencions, els espectacles i a una oferta hotelera d’alta qualitat. En aquest sentit, el sostre hoteler també disminueix en un 29,2% respecte al planejament inicial, i passa de 600.000m2 a 425.000m2. D’altra banda, es manté el sostre destinat a usos comercials en 50.000 m2 i a oci, amb 120.000 m2. A més, el nou projecte, amb la seva oferta turística s’obre al mercat asiàtic i nord-americà i redueix la dependència del mercat europeu.

4. Millorar la integració paisatgística del projecte amb l’entorn, reduint el volum edificat, les alçades, i facilitant els accessos, integrant i racionalitzant la viabilitat del sector. Amb aquest objectiu, el PDU preveu rebaixar l’alçada dels edificis dels 90m previstos inicialment, als 75m. El nou planejament urbanístic també reforma el sistema d’infraestructures viàries tant internes com externes. La voluntat és reorganitzar la mobilitat a partir d’una estratègia de segregació del trànsit local amb l’especialitzat. En aquest sentit, destaca la transformació de l’últim tram de l’autovia C31 com a via urbana, la qual cosa permet la integració del nou complex dels Centres Turístics Integrats (CTI) a l’estructura urbana del municipi de Salou.

També es preveu la millora de les condicions mediambientals a partir de la creació de connectors biològics entre el nou parc de la Pineda, al nord, i els espais protegits de la Sèquia Major, al sud.

5. Vetllar pel seu desenvolupament i preservar l’interès general i els criteris públics. Amb aquest objectiu, la Generalitat controlarà la totalitat del nou projecte, que preveu una inversió privada d’entre 2.000 i 2.500 milions d’euros i la creació d’uns 10.000 llocs de treball directes quan estigui en funcionament. El Govern exercirà la tutela del projecte a través del concurs de llicències de casinos, la tinença del sòl on es construirà el nou CRT i la Llei 6/2014, del 20 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.

Es renova l’opció de compra dels terrenys fins al juliol del 2017

Segons ha explicat el vicepresident del Govern, la Generalitat s’ha reunit durant els darrers mesos amb els operadors que van quedar prequalificats per participar en el concurs per obtenir autorització de casinos de joc: Hard Rock, Melco i Grup Perelada, aquest últim associat a l’operador malaisi Genting.

D’acord amb el calendari previst, durant el proper mes de juliol les diferents empreses prequalificades obtindran formalment el dret d’accés als terrenys on es podran desenvolupar els complexos de CTI, a través del pagament d’una fiança i com a mostra del seu compromís amb el projecte.

Tenir accés al sòl és un dels requeriments per poder presentar-se a la segona fase del concurs de casinos. La Generalitat, a través de l’Incasòl, garantirà al guanyador o guanyadors la compra dels terrenys, amb les mateixes condicions de l’opció de compra que actualment té la Generalitat sobre els terrenys de “la Caixa” i que ambdues parts han decidit prorrogar fins al setembre del 2017.

D’acord amb les bases del concurs públic, que es van publicar al DOGC el 10 de setembre del 2015, s’estableixen tota una sèrie de condicions per a l’atorgament d’una autorització de casino de joc, com ara la contractació de personal, els convenis amb el SOC, els requeriments mediambientals, les reinversions socials i culturals així com altres mesures de seguretat i de control.

Calendari previst

A partir de l’informe favorable per part de la Junta de Govern del Consorci Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, el projecte comença a rodar amb l’aprovació avui a la tarda del PDU inicial i de la definitiva, el proper mes de novembre. Aquest mateix mes, s’iniciarà el concurs de llicències de casino, que inclou la transmissió de la propietat del sòl al futur adjudicatari o adjudicataris, que es resoldrà abans de l’estiu del 2017. Finalment, es preveu que les obres d’urbanització i edificació s’engeguin abans de l’estiu de l’any que ve.