«Patim el canvi climàtic però també col·laborem perquè es produeixi»

Òscar Saladié explica la relació entre la recollida de residus i el canvi climàtic

Per . Actualitzat el

Òscar Saladié és el director de la càtedra DOW / URV de Desenvolupament Sostenible, dedicada a socialitzar el coneixement en l’àmbit de la sostenibilitat, que es fonamenta en el medi ambient, els sistemes econòmics i socials, i la tecnologia.

És una bola, això del canvi climàtic?
De cap manera, està demostrat que l’increment de les temperatures està bàsicament produït per una concentració cada cop més alta de gasos d’efecte hivernacle emesos per les nostres activitats.

Hi ha marxa enrere?
Hi ha manera de suavitzar-ho.

Cap on ens durà si no hi posem remei?
Impactes negatius sobre els ecosistemes naturals i sobre les activitats socioeconòmiques. Moltes espècies no es podran adaptar a les condicions climàtiques que estem canviant. Això té efectes en l’agricultura però també en la salut de les persones.

I en l’àmbit local?
Associat a l’increment de temperatures, hi ha un creixement del nivell del mar. Això pot afectar el turisme fent desaparèixer part de platges. També ens quedarem amb menys recursos hídrics. La vinya també patirà si segueixen augmentant les temperatures. És un impacte global i transversal que afecta tots els sectors.

Què hi podem fer?
Posar el nostre gra de sorra, perquè cada sector i cada persona patim el canvi climàtic però també col·laborem perquè es produeixi. Fent servir transport públic, millorant l’eficiència energètica, la gestió dels residus… Si recollim selectivament les emissions de gasos d’efecte hivernacle es reduiran.

Quin paper hi té l’orgànica?
És la fracció que té més pes en termes totals de residus i la gestió d’un quilogram d’orgànica genera unes emissions de CO2 equivalents superiors a la gestió d’un quilo de qualsevol altra fracció. Per això és important fer-la.

S’han reduït les emissions?
Sí, però especialment perquè s’ha reduït la generació de residus. I, en menor mesura, per la millora de la recollida selectiva, que els últims anys està bastant estancada. Caldria veure si la reducció de residus és més per conscienciació o per l’efecte de la crisi en el consum.

Qui té la culpa dels baixos índex de reciclatge?
L’administració ha donat molta informació i ha facilitat els recursos tot i que algunes campanyes han portat a confusió. Ara, es tracta que sigui l’entorn de les persones les que forcin els que no reciclen a fer-ho. En aquest sentit, és molt important conscienciar els més petits perquè empenyin els grans a fer-ho millor del que ho fem.