La província registra 164 punts de venda de pirotècnia

Catalunya es prepara per a les revetlles amb 44 punts de venda més que l’any passat, cosa que representa un increment del 3,4%

Per . Actualitzat el

Correfoc Sant Joan Tarragona

Un total de 164 establiments, entre casetes i locals, vendran articles pirotècnics a la província de Tarragona durant la campanya “Revetlles de Sant Joan 2016”. Pel que fa a Catalunya, la majoria (906) es concentren a Barcelona i la seva província, que ha registrat un important augment de sol·licituds de punts de venda respecte de l’any passat (854). Catalunya es prepara per a les revetlles amb 44 punts de venda més que el 2015 (1.268), el que representa un increment d’un 3,4%.

Els punts de venda a Catalunya es distribueixen de la següent manera:

taula1

Categories i edats mínimes per a l’adquisició dels articles pirotècnics

Categoria F1: Són articles de pirotècnia de molt baixa perillositat i nivell de soroll insignificant destinats a ser utilitzats en zones delimitades, inclosos els artificis de pirotècnia destinats a ser utilitzats dins d’edificis residencials.
La categoria 1 no pot incloure petards ni trons, ni bateries dels mateixos.
L’edat mínima d’adquisició serà de 12 anys.

Categoria F2: Són artificis de baixa perillositat i baix nivell sonor destinats a ser utilitzats a l’aire lliure en zones delimitades. En l’etiquetatge constarà sempre “per a ús exclusiu a l’aire lliure” i, quan sigui procedent, la distància mínima de seguretat, que serà de 8 metres.
L’edat mínima per a la compra serà de 16 anys.

Categoria F3: Són artificis de pirotècnia de perillositat mitjana destinats a ser utilitzats a l’aire lliure en zones de gran superfície. La distància de seguretat, en els casos que sigui procedent, passa de 8 a 15 metres. Per a aquesta categoria, l’edat mínima per a la compra serà de 18 anys.

Categoria F4: Els articles de categoria superior es consideren d’alta perillositat destinats a ser utilitzats per experts i professionals.

La Directiva Europea obliga els Estats membres a classificar els articles de pirotècnia. Com a garantia de seguretat, en l’etiquetatge de tots els envasos ha de figurar la marca CE. L’etiquetatge dels articles pirotècnics posats al mercat ha d’indicar, com a mínim, les següents dades: el nom i l’adreça del fabricant, el de l’importador, el nom i tipus d’article pirotècnic, les edats mínimes d’ús, la categoria corresponent, les instruccions d’ús, la distància de seguretat requerida, la quantitat de material explosiu actiu i la data de caducitat.