Pros i contres

Per . Actualitzat el

Els habitants de les comarques de Tarragona ja ens fem una idea dels riscos i de les incomoditats que comporta viure al costat d’un gran polígon petroquímic, igual que també som conscients i valorem els avantatges que representa tenir a la mà un teixit industrial important, amb empreses que donen feina estable i ben remunerada a milers de famílies.

Deixant de banda el debat sobre els pros i els contres que representa residir en una regió altament industrialitzada, aquesta setmana s’ha produït un incident que, si més no, requereix una anàlisi. Empreses com Repsol i Dow, protagonistes d’aquest fet, actuen dins dels paràmetres legals i tenen uns sistemes de seguretat de primer nivell que pràcticament redueixen a 0 el risc de patir un accident amb afectació a la població. Cada any inverteixen milions i milions d’euros per mantenir les seves instal·lacions en òptimes condicions i cada any s’esforcen més per incrementar les mesures de seguretat, tant a dins dels seus recintes industrials com a l’exterior. Aquesta és una realitat inqüestionable. De fet, les químiques fa dècades que estan establertes al territori i els incidents greus registrats  fins avui es poden comptar amb els dits d’una mà.

Això no és excusa, però, perquè aquestes empreses i les administracions que les controlen no tinguin una responsabilitat envers les poblacions més enllà de la seguretat de les instal·lacions i la seva activitat productiva. L’incident d’aquesta setmana no es pot qualificar de greu, ja que en cap moment –segons les autoritats oficials– hi va haver afectació mediambiental per sobre dels llindars autoritzats ni perjudici per a la salut de les persones. Però és evident que l’espectacularitat de les columnes de fum (que es podien veure des de la província de Barcelona i que van sortir per televisions de tot l’Estat) sí que tenen una afectació directa en l’increment de la sensació d’inseguretat de la ciutadania i també en la imatge que el territori, industrial però també turístic, projecta a l’exterior. És difícil quantificar fins a quin punt episodis com aquests perjudiquen el territori més enllà del tema ambiental. Però  el que és evident és que no beneficien ningú i cal dirigir tots els recursos possibles a evitar-los. En cas contrari, un dia els pros de la petroquímica es veuran desbordats pels contres.