Repsol destina 42,5 MEUR a una nova parada d’activitat

L’aturada es realitza de manera plurianual i es destina a la revisió i manteniment de les unitats de les plantes

Per . Actualitzat el

Repsol ha iniciat  uns treballs de manteniments programats que impliquen la parada de l’activitat de part del Complex Industrial de Tarragona, en concret de les unitats de combustibles (destil·lació i hidrotractaments)

Durant la parada es realitzaran inspeccions reglamentàries i l’execució de determinats treballs de manteniment i projectes d’inversió, que no poden dur-se a terme amb les unitats de producció en marxa, amb una estimació total de 500.000 d’hores/home. Els treballs serviran per fer inversions de millora de la competitivitat i es faran inspeccions i treballs de manteniment en diverses unitats. Les inversions estan relacionades amb la seguretat, les millores mediambientals i l’eficiència energètica, aplicant les millors tecnologies disponibles. La companyia destina un total de 42,5 milions d’euros a aquesta parada.

Aquest tipus de parades de manteniment estan programades i es regeixen per un calendari plurianual. Es van repetint de forma periòdica per a la revisió i manteniment de les unitats de les plantes. Les parades programades són actuacions de manteniment preventiu, en les quals intervenen els equips de les plantes industrials per assegurar el seu nou cicle operacional projectat.

Després d’una parada d’aquestes característiques, les unitats recuperen les seves condicions originals per operar, d’acord amb els més alts estàndards de seguretat, realitzant amb la major optimització possible en temps i costos.

Tota l’organització ha participat en la gestió i coordinació d’aquesta parada que donarà feina de manera directa a una mitjana diària de 1.500 persones, a més de les 1.600 habituals, arribant així a treballar simultàniament, més de 3.000 persones a l’interior del Complex. Es preveuen pics de treball durant els quals accediran al Complex fins a 3.000 treballadors per realitzar treballs relacionats amb la parada. La majoria d’aquests professionals provenen d’un centenar d’empreses col·laboradores que majoritàriament, tenen implantació en l’àmbit territorial de Tarragona. Aquest volum de persones i treball, equival a un total de mig milió d’hores/home: si els treballs de la parada els pogués fer una única persona, hauria de dedicar-hi mig milió d’hores, que, repartides en jornades de 7 hores, suposarien 72.000 dies de treball, que serien 197 anys treballant.

Repsol ha contractat l’execució dels treballs a unes 80 empreses de diferents sectors: muntatge i manteniment, enginyeries, serveis d’inspecció, assistències tècniques i altres serveis auxiliars. Més de la meitat de les empreses i persones externes que intervenen a la parada són de l’àmbit territorial de Tarragona.

La seguretat del personal que participarà a la parada és la màxima prioritat de Repsol, i en aquesta línia s’estan desenvolupant cursos de formació específica per als treballadors de plantilla i de les empreses auxiliars que participaran en els treballs. A més de la formació ordinària, s’han impartit més de 10.000 hores de formació extraordinària en matèria de seguretat. Durant la parada hi haurà un grup de coordinació integrat per personal de producció, manteniment, seguretat i medi ambient, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels treballs. Un aspecte prioritari és la coordinació en aquesta matèria amb les empreses col·laboradores que intervenen a la parada, a través dels delegats i tècnics de prevenció, amb els quals se celebraran reunions diàries de seguiment.

Aquesta parada preveu treballs nocturns, fet que suposa un augment de la complexitat. Per poder realitzar treballs nocturns s’han instal·lat més de 150 focus d’inducció magnètica per evitar enlluernaments i zones d’ombra.

Amb la voluntat d’incidir en diferents missatges de seguretat, es realitzarà una campanya de comunicació per conscienciar els participants a la parada sobre la necessitat d’adoptar conductes responsables en el treball. Alguns dels missatges que s’han destacat tenen a veure, per exemple, amb la necessitat que tothom faci un ús correcte de l’equipament de treball.