Els consells comarcals i la Diputació signen un conveni de coordinació i col·laboració

La Diputació de Tarragona destinarà uns cinc milions d’euros per gestionar i optimitzar serveis mancomunats, l’assistència als municipis i a garantir inversions

Per . Actualitzat el

diputació de tarragona consell comarcal

La Diputació de Tarragona i els deu consells comarcals de la demarcació han signat aquest divendres un conveni de coordinació i col·laboració per a garantir l’assistència bàsica, la gestió de serveis mancomunats i les inversions supramunicipals. L’acord estableix una dotació econòmica de 4.876.837 euros per al període 2016-2019, a càrrec de la Diputació de Tarragona.

L’objecte de l’acord signat és afavorir la cooperació entre les administracions que treballen en la prestació de serveis als municipis, fomentar l’estalvi, l’eficiència i la qualitat d’aquests serveis, a més d’optimitzar recursos, prioritzar la prestació de serveis mancomunats i promoure l’equilibri territorial. El conveni dóna continuïtat a l’acord periòdic de transferència de recursos que cada quatre anys signa la Diputació amb els ens comarcals, un cop extingida la vigència de l’anterior.

Assistència bàsica, gestió de serveis i inversions de caràcter supramunicipal

La transferència de recursos als consells comarcals anirà destinada a finançar projectes relacionats amb l’assistència bàsica als municipis en àmbits diversos: social, mediambiental, urbanístic, informàtic i d’altres que no siguin prestats per la Diputació.

En la gestió de serveis municipals, els recursos permetran finançar les escoles de música municipals per garantir la seva viabilitat. També permetran la gestió mancomunada de serveis municipals relatius a la via pública (neteja, manteniment, reparacions), enllumenat públic, programes socials, arxiu comarcal, i altres actuacions d’interès per als municipis.

En matèria d’inversions, el conveni preveu aquelles destinades a camins públics de titularitat municipal i a obres i serveis de competència municipal d’abast o interès supramunicipal.

El conveni especifica les condicions per al finançament de les diferents actuacions des dels consells comarcals i estableix els instruments de col·laboració i coordinació. Entre aquests, hi ha el pla d’assistència i cooperació municipal de la Diputació de Tarragona i els consells comarcals, que regula els objectius i les accions; el catàleg d’assistències i dels serveis que conté una relació completa de les assistències i serveis que presenten la Diputació i els consells, i una comissió de seguiment per avaluar el desenvolupament dels plans.

dipu2 dipu3