Digitalitzen el fons documental de la Província Eclesiàstica Tarraconense

Es pot consultar a la pàgina web de l’Arxiu històric Arxidiocesà de Tarragona

Per . Actualitzat el

El Centre Tarraconense El Seminari va acollir l’acte de presentació de la catalogació i digitalització del fons documental de la Província Eclesiàstica Tarraconense. Aquesta demarcació territorial eclesiàstica, basada en l’antiga província romana civil de la Tarraconense, es va anar perfilant entre els segles IV i VI però va ser el papa Lleó el Gran, l’any 417, el qual va establir una organització eclesiàstica inspirada en l’estructura administrativa de l’imperi romà, amb províncies liderades pels metropolitans i diòcesis presidides per bisbes.

Mn. Manuel M. Fuentes, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà, va explicar breument la història de l’Arxiu des de la seva creació a principis del segle XX. Diversos motius van determinar la creació de l’arxiu diocesà, impulsat pel cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, com ara evitar la possible pèrdua de documentació, assegurar la seva conservació i afavorir-ne la consulta.

El fons digitalitzat està format per tres grans sèries de documentació. La primera fa referència als Concilis Provincials celebrats entre els 1336 a 1758 on es recull les deliberacions i els acords presos en les reunions dels diferents bisbes de la província eclesiàstica sobre qüestions de doctrina i disciplina eclesiàstica. Una segona sèrie són els Sínodes Diocesans, és a dir, les reunions del bisbe amb els seus preveres per estudiar els problemes de la vida espiritual i donar vigor a les lleis eclesiàstiques, promovent la vida cristiana, fomentant el culte diví i la pràctica religiosa. I, finalment, els processos de corts catalanes celebrades a Perpinyà entre els anys 1473 i 1479, i a Barcelona l’any 1481.

Per la seva part, el tècnic de l’Arxiu Arxidiocesà, Joan Maria Quijada, va explicar el tipus de documentació que es troba a la pàgina web de l’Arxiu com també el procediment a seguir per a cercar la documentació del fons documental de la Província Eclesiàstica Tarraconense.

Consulta online  
La digitalització d’aquest fons, que s’ha realitzat gràcies a la col·laboració de l’empresa Dinser Servicios Informáticos, es pot consultar a la pàgina web de l’Arxiu històric Arxidiocesà de Tarragona a través de l’enllaç www.ahat.cat.