La Xarxa de Santa Tecla farà més hores de quiròfan per atendre els pacients derivats de Joan XXIII

Santa Tecla assegura que els pacients que ja tenien cita als seus centres no es veuran afectats

Per . Actualitzat el

Davant l’anunci de la Regió Sanitària de Tarragona d’iniciar un pla específic de derivació de pacients quirúrgics de l’Hospital Joan XXIII –tot oferint als pacients la possibilitat d’operar-se en altres centres del territori–, des de la direcció de la Xarxa de Santa Tecla es vol posar de manifest que tant els equips professionals com els recursos tècnics de l’Hospital de Santa Tecla, del Vendrell i del Complex Sanitari de Llevant estan en plena disposició d’assumir l’encàrrec del Servei Català de Salut (SCS) per garantir una atenció sanitària de qualitat, àgil i equitativa per a tota la ciutadania de Tarragona.

Pert tal d’atendre els 969 pacients procedents de Joan XXIII dins dels terminis marcats en els processos quirúrgics garantits, els centres de la Xarxa de Santa Tecla, tots ells integrats dins del Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, ampliaran els horaris de quiròfan amb l’objectiu de fer front a l’encàrrec del CatSalut i sense que aquesta activitat addicional produeixi cap afectació en el contingent de processos quirúrgics que els centres ja tenen programats en la seva activitat ordinària.

Col·laboració constant amb Joan XXIII i compromís amb la ciutadania

La col·laboració entre els equips assistencials de Joan XXIII i Santa Tecla ha estat una constant històrica des de l’establiment del sistema sanitari públic al territori i constitueix un dels pilars fonamentals dels avenços assolits en matèria sanitària a la ciutat de Tarragona i a la seva àrea d’influència, com ara la unificació de protocols assistencials i la creació de comitès mèdics interhospitalaris. Aquesta col·laboració és de molta utilitat per als dos hospitals de la xarxa pública, que ja estan arbitrant plegats els recursos necessaris per tal de garantir la realització de les intervencions quirúrgiques en els terminis establerts pel Servei Català de la Salut (SCS).

Finalment la Xarxa de Santa Tecla vol donar confiança a totes aquelles persones que estan actualment en llista d’espera als seus centres assistencials, ja que l’increment de procediments quirúrgics no els suposarà cap endarreriment en la programació que ja tenen establerta. Aquesta es mantindrà igual. Per donar resposta als procediments quirúrgics addicionals, tal com ja s’ha informat, s’incrementaran els actuals horaris de quiròfans.