Ja es poden inscriure els nadons al registre civil dels hospitals

La comunicació amb el registre és fàcil, immediata i evita desplaçaments, facilitant que els pares i mares passin més temps amb els nounats

Per . Actualitzat el

Des de fa pocs dies, i de forma progressiva, la majoria de pares i mares ja poden inscriure els nadons al registre civil directament des dels hospitals públics de Catalunya, sense haver de desplaçar-s’hi com passava fins ara. D’aquesta manera, s’acompleix una norma estatal que, evitant el factor presencial, ha de facilitar que els progenitors passin més temps amb els seus fills i filles acabats de néixer, gràcies a un sistema que funciona de forma ràpida i immediata.

Després d’uns mesos en què s’ha comprovat el bon funcionament del sistema, aquest es comença a desplegar a la xarxa d’hospitals del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Ho està fent a centres com l’Hospital Joan XXIII i l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, a l’Hospital Sant Joan de Reus i a l’Hospital del Vendrell, i preveu estar disponible a partir de dilluns que ve a altres hospitals de les Regions Sanitàries de Camp de Tarragona i de Terres de l’Ebre: Pius Hospital de Valls, Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Aquesta actuació suposa un avenç en la modernització dels registres civils de Catalunya i permetrà reduir l’afluència de públic a les oficines de registre, amb una millor atenció al conjunt dels seus usuaris, doncs la comunicació i la inscripció del naixement constitueix el primer vincle que una persona estableix amb l’Administració de Justícia.

Com funcionarà?

Els pares poden sol·licitar la inscripció dels seus fills en els tres supòsits següents: en el cas de fills matrimonials, si un dels progenitors és espanyol; també en el cas de fills matrimonials, quan ambdós progenitors siguin estrangers però de la mateixa nacionalitat i en el cas de fills de parelles no casades, si la filiació s’estableix només amb la mare o si el pare biològic està present i tots dos signen la sol·licitud.

La sol·licitud del sistema s’ha de fer dins de les 72 hores posteriors al naixement i cal aportar tres documents: el certificat mèdic de naixement que lliura l’hospital; el DNI, NIE o passaport d’ambdós progenitors, o del sol·licitant si no és cap d’ells; i el llibre de família o certificat de matrimoni si falta la firma d’un progenitor. Immediatament, als pares i mares se’ls lliurarà la documentació original aportada i un justificant d’haver fet la comunicació. Més endavant, per correu ordinari o en format electrònic, rebran el certificat literal de naixement, que també actualitzarà automàticament el Llibre de Família sense necessitat d’haver de fer altre tràmit per a fer-ho.