Noves millores i beneficis fiscals a Tarragona

Per . Actualitzat el

Ens preocupa la gent. Ens preocupen els ciutadans i per això sempre estat la dèria de la conselleria d’Economia i Hisenda posar-los les coses més fàcils. L’Ajuntament de Tarragona va ser pioner en establir una compensació en la plusvàlua de la dació en pagament i exempcions hipotecàries abans que la llei ho recollís. No em vam tenir prou. Quedava pendent compensar l’impost de bens i immobles (IBI) quan el propietari de l’habitatge feia una dació en pagament dins del mateix any, tenint en compte que ja se li havia girat el rebut l’1 de gener. Ara tornem a avançar-nos plantejant que quedin excemptes de pagar les plusvàlues els casos en que es tracti d’una venta forçosa a una societat indicada per la societat de crèdit per tal d’alliberar-se de l’hipoteca. En aquests casos s’aplicaran les execucions en els mateixos termes que ho tenen les dacions en pagament. Governar és això, pensar en les persones i ser sensibles als problemes que se’ls plantegen.

És per aquest motiu també que portarem a plenari una proposta que contempla flexibilitzar els terminis de pagament dels deutes municipals. Les declaracions girades per la regularització del valor cadastral dels habitatges o construccions que no han fet la declaració al cadastre un cop acabada l’obra es troben en què han de pagar les actualitzacions dels darrers 4 anys. Conscients que això els pot provocar un important perjudici econòmic, des del govern municipal proposem flexibilitzar els terminis de pagament. En aquests moments, aquesta mesura beneficiarà a 1.268 tarragonins. L’objectiu d’aquestes mesures és descarregar, és a dir, donar als tarragonins la possibilitat de fraccionar en més terminis dels que ja tenim perquè puguin liquidar els deutes municipals. En definitiva, fer més laxes els terminis de pagament o, en els casos de plusvàlua, més flexibilitat en la liquidació de l’import.

Altres mesures beneficioses que proposem és elevar fins a 18.000 euros la quantitat a partir de la qual s’exigeix un aval donades les dificultats que suposa la concessió d’una garantia bancària. Que cap tarragoní dubti que sempre farem el possible per alleugerir les càrregues econòmiques dels tarragonins, sempre que estigui a les nostres mans i amb la llei a la mà.
Tot això ho esperem fer amb el màxim consens, després de la Comissió de beneficis en la que a més de d’aquestes millores hem proposat rebaixes també pels vehicles híbrids. Una comissió en que l’oposició ha fet també propostes de millores que confiem aprovar per unanimitat. Tot això després de no pujar les ordenances de taxes i impostos per aquest 2016. Normalitzem així la via administrativa perquè les resolucions arribin de veritat als ciutadans i no es quedin en declaracions d’intencions. Les propostes ara passaran pel estudi normatiu i econòmic corresponent i en el seu cas, s’aprovaran en propers plenaris. Estem en el bon camí, i mirarem de continuar per la via del diàleg i les solucions pactades.