El tràfic de vehicles al Port creix un 58%

Durant els dos primers mesos de l’any s’han mogut un total de 5,5 milions de tones, un 4,1% menys que l’any passat

Per . Actualitzat el

Entre els mesos de gener i febrer, la terminal del Port de Tarragona dedicada al tràfic de vehicles ha mogut 26.925 unitats, xifra que representa un increment del 58% respecte al mateix període de l’any anterior, on es van registrar 17.045 vehicles. D’aquest volum, 19.339 vehicles han estat d’importació i 7.586 unitats d’exportació. Aquestes xifres superen les registrades en els últims anys i posa de manifest que el moviment d’automòbils al Port de Tarragona segueix la tendència a l’alça dels últims mesos, i recupera els índexs de moviment d’anys anteriors a la crisi econòmica.

En termes generals, durant els dos primers mesos de l’any, el Port de Tarragona ha mogut un total de 5,5 milions de tones, un 4,1% menys que en el mateix període de l’any anterior, on es van moure 5,7 milions de tones. Les previsions de tancament del primer trimestre del 2016 indiquen que es mantindrà el volum del mateix període de l’any anterior, al voltant dels 8 milions de tones mogudes. A més, es preveu un mes de març amb un creixement d’aproximadament el 7% respecte al mes de març del 2015.

Augment del tràfic de productes energètics, cereals i siderúrgics
Durant els dos primers mesos de l’any destaca el bon funcionament del tràfic de vehicles, cereals, productes siderúrgics i energètics (cru, benzina, gasos energètics del petroli i biocombustibles).
Pel que fa als energètics, fins al mes de febrer la instal·lació portuària ha manipulat gairebé 4 milions de tones d’aquests productes, i destaca l’increment del petroli cru (+25%), la benzina (+8%), els gasos energètics del petroli (+139,2%) i els biocombustibles (+229,3%). Segons les dades, es preveu tancar el primer trimestre d’aquest any amb un bon comportament dels productes químics i petroquímics, amb un volum que supera els 5 milions de tones.
Els productes siderometal·lúrgics també han registrat un augment fins a assolir les 97.908 tones, un 19,1% més que entre els mesos de gener i febrer de l’any anterior. L’augment en la captació de tràfics siderúrgics, tant per a la indústria de l’automòbil, com per a la construcció és una mostra rellevant de l’aposta per la diversificació de tràfics del Port de Tarragona. La instal·lació portuària manté relacions comercials amb 49 països d’arreu del món per a la importació i exportació de productes siderúrgics, principalment amb la Xina, Turquia i Grècia.
El comportament de la mercaderia general no conteneritzada (productes siderúrgics, vehicles, pasta de paper, etc.) continua sent molt positiu. Durant els dos primers mesos de l’any s’han mogut 180.735 tones, un 19,3% més que en el mateix període de l’any anterior.

S’assoleix la xifra de 583.059 tones de cereals
El moviment de cereals és un dels principals tràfics al Port de Tarragona i fins al mes de febrer, ha augmentat un 51,7% assolint la xifra de 583.059 tones. Aquest creixement es deu a l’increment de la importació, i posteriorment, aquesta matèria primera és distribuïda des del Port de Tarragona a les empreses productores de pinsos ubicades al hinterland (zona d’influència), i que representen el 60% de la producció de pinsos de tot Espanya.
Pel que fa al moviment global del sector agroalimentari, es preveu tancar el primer trimestre amb un creixement del 9,6% respecte gener-març del 2015, amb un volum total de 2,4 milions de tones d’agroalimentari mogudes en la instal·lació portuària.

Continuen creixent les exportacions
Les dades d’exportació també són positives en aquests dos primers mesos de l’any, i segueixen la tendència dels mesos anteriors. Des del Port de Tarragona s’han exportat a països internacionals 711.952 tones de productes, un 19,8% més que en el mateix període de l’any 2015.
Les importacions també han incrementat, un 12,4%. Fins al febrer s’han importat 3,7 milions de tones a través del Port de Tarragona, i destaca l’augment de la importació de mercaderies en contenidor en un 2,8%, concretament, aquest creixement ve motivat per l’augment de la importació de productes químics, fruites, llegums i altres productes alimentaris, en contenidor.
El tràfic terrestre també ha augmentat entre gener i febrer, concretament un 59,9% i principalment motivat per l’increment dels productes petrolífers i químics.