Repsol compleix amb el seu Pla de Sostenibilitat

La companyia completa el 97% de les accions que s’havia fixat pel 2015

Per . Actualitzat el

Una vegada consolidats els resultats de les accions, Repsol rendeix comptes de l’acompliment del seu Pla de Sostenibilitat 2015, en el que identificava i responia a les expectatives sobre l’activitat del Complex Industrial. El pla que recull 37 accions voluntàries relacionades amb el medi ambient, la seguretat, el desenvolupament de la comunitat, les pràctiques laborals i els drets humans, ha tingut un grau d’acompliment del 97%.

El Pla de Sostenibilitat 2015 del Complex Industrial de Tarragona es va elaborar a partir d’una sèrie d’estudis d’identificació d’expectatives que van incloure més de 700 entrevistes i enquestes amb representants de diferents àmbits de la societat relacionats amb l’activitat del Complex Industrial, com institucions públiques, societat civil i empleats. Mitjançant aquest, es reforça el compromís de Repsol amb la sostenibilitat i la transparència, i es respon formalment i sistemàtica a les expectatives de l’entorn del Complex Industrial.

Entre els compromisos adquirits i acomplerts, destaquen l’alliberament del cabal ecològic al riu Gaià, la protecció de la biodiversitat de l’entorn, la reducció de les emissions de CO2, la col·laboració en iniciatives socials, culturals, educatives i esportives, i l’impuls de la figura del Panel Públic Assessor.

De les 37 accions compromeses 36 s’han completat totalment. L’acció restant s’ha completat en tots els seus apartats a excepció del referent a la determinació del nivell dels compostos orgànics volàtils dins del Complex Industrial de Tarragona en condicions singulars, atès que aquestes es refereixen a quan s’està realitzant una parada, i durant el 2015 no se n’ha realitzat cap. Aquesta és la raó per la qual s’ha estès la seva realització a l’exercici 2016, en estar programada per a aquest any una parada.

Es pot consultar l’informe de tancament del Pla de Sostenibilitat 2015 a la web del Complex Industrial de Repsol a Tarragona.
Compromís constant.

El Complex Industrial de Tarragona està immers en l’elaboració del Pla de Sostenibilitat de 2016, en el que han identificat més de 397 expectatives, que es traduiran en nous compromisos relacionats amb el medi ambient, la seguretat, el clima laboral, la inversió social i la generació de treball local.