Els professionals, peça clau en la valoració del sistema sanitari català

Per . Actualitzat el

Fa uns dies el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya feia públics els resultats de l’enquesta de satisfacció dels assegurats del CatSalut de l’any 2015 (PLAENSA), en què els pacients valoren tant el seu hospital com el seu centre d’atenció primària. En aquestes pàgines vàrem llegir els resultats  de  la valoració que feien els malalts dels cinc hospitals de les nostres comarques.

És una enquesta molt exhaustiva, tant pel que fa a continguts com a nombre de persones que hi participen: 4.691 persones foren enquestades per tal que valoressin la seva estada de dos dies o més a l’hospital,  i 29.525 més perquè donessin la seva opinió del seu ambulatori. Els resultats són molt fiables i, en comparar-los amb els de la darrera enquesta de l’any 2012, ens ajuden encara més a treure conclusions.

La primera és que la valoració de l’atenció primària es manté en general, i fins i tot millora, en l’àmbit de la informació que té el metge de capçalera sobre allò que li han fet al pacient i la que se li proporciona; però es continua suspenent en el temps d’espera quan hom truca per telèfon i empitjora lleugerament en la puntualitat per entrar a consulta i en la facilitat pel dia de visita. La segona és que la tendència general en la valoració que hom fa dels hospitals és a la baixa, no es millora en cap dels àmbits respecte a l’any 2012 i baixa significativament l’opinió sobre el menjar de l’hospital (-4,8 punts), el temps en llista d’espera (-4,1 punts) i la comoditat de l’habitació (-3,6 punts).

Ara bé, hi ha uns apartats, tant en l’enquesta dels hospitals com en la d’atenció primària, on els enquestats coincideixen: l’alta valoració  del tracte personal del metge i del tracte personal de les infermeres, que es manté sense canvis significatius. A més, cal tenir present que també se situen entre les valoracions més altes aquelles qüestions relacionades amb els professionals sanitaris. No és d’estranyar: ha estat la seva professionalitat i el seu compromís amb la seva professió allò que ha fet que el sistema sanitari català continuï estant molt ben valorat, tot i que els problemes d’accessibilitat s’han agreujat. Dit senzillament i col·loquialment:  costa molt més ser atès, però quan t’atenen, la qualitat assistencial és bona,  molt bona, i es  manté. I sense cap mena de dubte, i també ho demostra aquesta enquesta,  això ho devem als professionals sanitaris. Uns professionals que han patit retallades de sou de més del 20% aquests darrers anys i que han vist empitjorades les seves condicions laborals en un context de més pressió assistencial i sobrecàrrega de treball a causa de la no-cobertura de les baixes i a la disminució del nombre de treballadors al sector.

Fa pocs dies en una entrevista que feia el periodista Antoni Bassas a Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, aquest deia: «els metges estem indignats, preocupats i amb incertesa» i es referia al «sacrifici col·lectiu dels professionals sanitaris» que no pot continuar de manera indefinida. Aquesta és, sense cap mena de dubte, la clau per millorar l’accessibilitat i la reducció els temps d’espera, que avui són el principal problema del sistema sanitari català.

Cal recuperar el nombre de professionals al sector (s’estima que la disminució ha estat d’entre 11.000 i 14.000 treballadors)  i cal millorar les seves condicions laborals i salarials perquè és cert que no podem continuar així.

Evolució valoració atenció hospitalària

PLAENSA-AH-2015-13

Evolució valoració atenció primària

PLAENSA-2015-AP-13