ASNEF Empresas i la CEPTA signen un conveni per lluitar contra la morositat empresarial

Les empreses catalanes ocupen els primers llocs en nombre d’operacions impagades (20,5%) i de deutors únics (19,9%)

Per . Actualitzat el

Catalunya encapçala, al costat d’Andalusia, l’índex més alt de morositat empresarial per nombre d’operacions impagades (20,5%) i deutors únics (19,9%), segons dades d’ASNEF Empresas.

Per tal d’ajudar a millorar aquestes xifres, la CEPTA amplia l’acord existent amb Equifax, companyia líder en solucions d’informació creditícia sobre empreses i consumidors, perquè les 25.000 empreses associades accedeixin a la informació necessària per prevenir la morositat i millorar la presa de decisions.

El conveni signat per la patronal i Equifax permet que tots els associats accedeixin al fitxer ASNEF Empresas. Es tracta d’un arxiu únic i exclusiu d’àmbit estatal que proporciona informació sobre la morositat, solvència i crèdit de les empreses, a més de registrar els impagats que es produeixen entre empreses de qualsevol sector i activitat.

Gràcies a aquest conveni, els socis de la confederació empresarial podran prevenir impagats mitjançant l’accés a la informació sobre el grau de solvència dels seus clients o potencials clients i sobre morosos i vigilar la cartera de clients rebent avisos davant de qualsevol variació que es produeixi de manera que podran millorar el recobrament dels impagats.

Actualment, la morositat és la causa del 25% de les dissolucions d’empreses a Espanya, incrementa els costos de finançament i provoca pèrdua de beneficis. L’ús d’ASNEF Empresas ofereix l’accés en línia al fitxer d’informació sobre impagaments, al fitxer d’incidències judicials i reclamacions d’organismes públics, així com a la informació procedent de les publicacions del Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).

ASNEF Empresas conté una base de dades actualitzada de morositat financera i comercial (empreses i autònoms), així com informació dels deutes amb l’Administració pública, dades sobre incidències judicials i informació del Registre Mercantil. A més, inclou un sistema intel·ligent d’alertes per anticipar canvis en la solvència i liquiditat dels clients.