Cada tarragoní gasta uns 113 litres d’aigua al dia

El consum es manté estable des de la forta davallada experimentada l’any 2013

Per . Actualitzat el

El consum domèstic d’aigua potable es manté estable a Tarragona des de 2013, any d’inflexió quan es va produir una reducció de 7,9 litres per habitant i dia. Aquest dimarts es va celebrar el Dia Mundial de l’Aigua, una data que EMATSA va aprofitar per recordar la importància de l’aigua i la defensa de la gestió sostenible dels recursos.

Segons dades de l’empresa d’aigües de Tarragona, cada individu de la ciutat consumeix, de mitjana, 112,86 litres per persona i dia. La disminució més important —després de 2007, any que es va produir els episodis de sequera— es va produir de 2011 a 2012, ja que va passar de 120,58 litres per habitant i dia a 115,94. En canvi, es manté el consum des de 2013 amb 112,95.

«Des que es van produir els episodis de sequera, hi ha hagut una tendència a fer un consum responsable de l’aigua. I un cop superada aquesta situació, en lloc d’incrementar-se el consum, es manté», explica el vicepresident d’Ematsa, Pau Pérez. «La crisi econòmica també ha contribuït a mantenir la consciència per un consum responsable de l’aigua». I  afegeix: «La gent es mira més el consum d’aigua, és a dir, si tenen piscina no l’omplen, si tenen gespa no la reguen tant i en lloc de banyar-se es dutxen».

Una part important d’aquesta reducció s’aconsegueix gràcies a la millora de la gestió, és a dir, amb el sistema de control de fuites. Ematsa té implantat un sistema buscafuites que consisteix en la instal·lació de sensors a la xarxa d’aigua potable que escolten el soroll que produeixen les fuites durant les nits (quan hi ha menys consum i menys soroll) i un equip format per dues persones s’encarreguen de verificar l’existència de fuites en funció de les alarmes dels sensors. Aquest mateix equip disposa també d’una planificació anual per comprovar l’existència de fuites, almenys una vegada a l’any, a la totalitat de la xarxa d’aigua de la ciutat, fent servir diferents equips de detecció. A la ciutat hi ha 30 estacions remotes, que faciliten dades en temps real de pressions i volums d’aigua subministrats, que un moment determinat poden obrir i tancar la xarxa d’aigua perquè tota la ciutat està sectoritzada. Les variacions importants dels volums activen també les corresponents comprovacions per part de l’equip de buscafuites.