«No tot és la química. Hem d’obrir-nos a la resta d’indústries»

Entrevista al president de l’AEST, Miguel Ángel Rodríguez

Per . Actualitzat el

L ’Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST) integra empreses dedicades a la prestació de serveis de manteniment industrial i serveix auxiliars en general. Parlem amb el seu president.

Què és l’AEST?
És una associació que engloba les empreses que donen servei al món industrial de Tarragona.

Com i per què sorgeix?
Neix el 2006 després de detectar una sensació dins de l’AEQT que necessitava un interlocutor únic per poder tractar temes que tinguessin a veure amb el món que envolta les empreses. Des del punt de vista de la seguretat, de la formació, de la qualitat del treball…

Interlocució perquè parlem de molts milers de treballadors, no?
Pensa que a l’AEST es mouen uns 6.500 treballadors en front dels 4.000 de l’AEQT. Entrem dins de les químiques molts més professionals que els que hi ha en plantilla. I això no es veu normalment però l’impacte econòmic és molt important.

Quina ha estat la tasca de l’AEST durant aquests deu anys?
Bàsicament activar, promoure i fer que funcioni, juntament amb l’AEQT, tot el tema de seguretat a les empreses marcant pautes i normes de projectes de seguretat propis entre empreses; coordinant que la formació dels treballadors de totes les empreses químiques sigui la mateixa; promovent la formació dual, fent convenis amb els col·legis professionals perquè les empreses es comprometin a contractar…

I ara què toca?
Ara estem en una altra fase. El món ha canviat després de la crisi. Hem de desvincular-nos cada cop més de la química i obrir-nos a la resta d’indústries. Pensa que qualsevol empresa de serveis que ve a Tarragona vol associar-se a l’AEST pel networking que generem. Un 85% dels treballadors del sector pertanyen a la nostra associació.

Quins són els serveis més demandats?
Els serveis estrella en qualsevol petroquímica són el manteniment mecànic o electromecànic. Però n’hi ha moltíssims més: l’enginyeria, la jardineria, les neteges industrials…

Les químiques tendeixen a l’externalització?
Ara estem en una fase neutra. Les empreses que contracten, no agafen gent pròpia. La tendència és tenir el mínim personal propi posible i el màxim externalitzat. Perquè tenir personal propi no és tenir una persona avui sinó que és un projecte de futur. I això les grans multinacionals ho han abandonat perquè ja no fan projectes a llarg termini. En canvi, les empreses de serveis sí, perquè el servei és nucli del treball de l’empresa. Quan em marxa un treballador em dóna un disgust perquè he invertit molt en aquesta persona. L’esperit d’una empresa de serveis és aquest: donar serveis. El d’una empresa química és fer productes. És com si jo, en comptes de contractar la neteja, generés una activitat pròpia de neteja de les instal·lacions. Aquest no és el meu negoci, no em sortiria a compte.