El Consell Comarcal gestionarà una Àrea Bàsica d’Atenció Social

L’ens comarcal ha organitzat la jornada «Els Serveis Socials, el repte de la millora contínua»

Per . Actualitzat el

Properament, Vila-seca disposarà d’una àrea bàsica d’Atenció Social Primària i d’un servei d’assessorament a la dona ubicats al municipi, però que disposaran del gran avantatge de treballar en xarxa i tenir el suport de les unitats centralitzades al Consell Comarcal del Tarragonès, és a dir, d’un equip tècnic pluridisciplinar amb molta experiència i capacitació, que no volen caure amb d’immobilisme i la rutina i continuen treballant per millorant el servei. Dins d’aquesta millora, hi ha l’actual proposta de gestió que començarà amb els Serveis Socials de Vila-seca per després aplicar-se a tota la comarca.

El Consell Comarcal del Tarragonès ja ha estat pioner en diferents temes de gestió dels Serveis Socials en altres ocasions. En aquest sentit, aquest ens supramunicipal va crear i posteriorment difondre, el programa HESTIA, el qual permet gestionar bona part de les matèries que es porten a terme des d’una àrea bàsica de Serveis Socials. Actualment l’utilitzen més de 25 àrees de Serveis Socials de tot Catalunya, així com la Diputació de Barcelona que té una instal·lació pròpia per donar servei a la província de Barcelona.

El Consell Comarcal del Tarragonès gestiona, també, els Serveis Socials en la major part dels municipis d’aquesta comarca, per a la qual cosa disposa de 70 professionals dividits en quatre unitats tècniques especialitzades: la d’Atenció Primària, la de Infància i família, la d’Atenció a la Dependència i la de Ciutadania i Cohesió. Aquestes quatre àrees reben l’assessorament tècnic dels 12 especialistes del Servei d’Assessorament Tècnic d’Atenció Social (SATAS), els quals disposen de diferents perfils professionals, entre ells, els de psicòlegs, psiquiatres, pedagogs, treballadors socials, educadors i juristes. D’aquesta manera es complementen les actuacions professionals dels Serveis Socials d’atenció primària que es realitzen al territori, alhora que es reforça, en determinats casos, l’atenció als usuaris d’aquests serveis.

La jornada «Els Serveis Socials, el repte de la millora contínua»

Aquest dijous, el Consell Comarcal del Tarragonès ha celebrat una jornada, en la que hi ha participat personal tècnic i responsables polítics d’aquest ens supramunicipal, i que el seus objectius eren estudiar les possibles millores encaminades a incrementar l’eficàcia i qualitat dels Serveis Socials. A la reunió, que s’ha fet al municipi de Vila-seca, també hi han acudit treballadors i responsables polítics d’aquest municipi i de la Generalitat de Catalunya.

Els temes que s’han tractat són els relacionats amb la gestió de costos, sempre amb la finalitat d’incrementar la qualitat i eficiència del servei que s’ofereix. La jornada està fonamentada en un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) sobre implantació d’un sistema de costos per als Serveis Socials, amb el que es busca dissenyar un model de càlcul de costos que ajudi a millorar la gestió pública, alhora que s’incrementa l’eficiència dels mitjans i recursos, i s’augmenta també la transparència. Aquest sistema es basa en una metodologia de càlcul per assolir suficient comparabilitat entre els costos dels serveis prestats per diferents administracions. El responsable de dirigir aquesta jornada serà el Dr. Helio Robleda, catedràtic de Comptabilitat Pública de la Universitat de Navarra i president de la Asociación Grupo de Experto en Gestión de Costes para la Administración Local (GECAL).

La realització d’aquest projecte suposa la implantació d’un sistema de costos que monitoritza els processos i protocols tècnics. L’objectiu final del procés, és optimitzar els recursos existents per tal de donar una millor resposta a les necessitats dels Serveis Socials, la qual cosa reverteix directament, en un benefici per a les persones ateses. El projecte integra l’aportació de la universitat com a garant de l’aplicació d’una metodologia de costos sòlida, contrastada i específica per al sector de l’Administració Local, i l’experiència FEMP en la promoció d’iniciatives que generin millores de gestió.