Crisi per la reducció de la mida del peix blau

Investiguen les causes de les escasses dimensions i la disminució de la població de sardines i seitons a la costa tarragonina, fet que està posant contra les cordes el sector pesquer de la demarcació

Per . Actualitzat el

Alguna cosa no rutlla bé a la Mediterrània. Hi ha espècies que estan variant els seus hàbits, com ara les galeres, que cada vegada es troben més mar endins. Altres, com la sardina o el seitó, directament experimenten canvis en la seva quantitat i morfologia. La situació és crítica per al sector pesquer del peix blau de Tarragona, que veu amb preocupació com hi ha menys sardines i seitons al nostre litoral i com, a més a més, els exemplars capturats difícilment assoleixen la mida mínima per ser comercialitzables. Encara no es disposa d’un argument científic oficial que expliqui aquesta disminució de la qualitat del peix blau tarragoní, si bé tothom tem que sigui per culpa d’una alteració no reversible de l’ecosistema. Actualment, el sector dóna feina a unes 250 famílies de Tarragona, Cambrils i l’Ametlla de Mar.

Des de fa temps els pescadors alerten que la població de sardines i seitons (peix blau) és cada vegada més reduïda al litoral tarragoní i que, a més a més, els exemplars són cada vegada més petits i, per tant, més difícils de comercialitzar. Aquesta disminució de la talla del peix blau adult, que es va començar a detectar ara fa 5 anys, ha comportat una baixada de preus insostenible per a les 18 embarcacions que es dediquen a la captura del peix blau, una flota que s’ha vist reduïda a menys la meitat en la darrera dècada. De fet, l’any 2015 es van pescar un total de 3 tones de peix blau (un 17% menys que l’any 2014) i el seu preu de venda va baixar d’un 46% amb relació a l’any anterior. La davallada del preu va ser especialment dura en el mercat del seitó, que va passar de pagar-se a 1,57 euros/quilo a només 97 cèntims. Segons l’Associació d’Armadors del Peix Blau de Tarragona i província, l’any passat cada pescador va cobrar un màxim de 300 euros mensuals, fet que explica la crítica situació del sector.

Davant d’aquesta situació, que no té perspectives de revertir a curt termini, des de la Confraria de Pescadors de Tarragona ja fa més d’un any que es parla amb totes les forces polítiques de Catalunya i amb l’Institut Oceanogràfic Espanyol per tal que s’aprovi la realització d’un estudi exhaustiu de les aigües tarragonines amb l’objectiu d’esbrinar què està provocant la disminució de la població de peix blau i la reducció de la mida dels exemplars. En aquest sentit, s’està molt atent als resultats d’un estudi mediambiental pagat pel Govern de França que s’ha fet al Golf de Lleó, on s’està registrant una problemàtica similar amb la població de seitons i sardines. El nou director general de pesca i Afers Marítims de la Generalitat, Sergi Tudela, s’ha solidaritzat amb el sector del peix blau tarragoní i s’ha compromès a estudiar la situació per tal de trobar solucions abans que el sector pesquer tarragoní es vegi condemnat a desaparèixer.

Es detecten canvis de comportament en algunes espècies de la fauna marina
Si bé no es pot descartar cap hipòtesi, com ara una excessiva població de tonyines (espècie depredadora de peix blau), els pescadors opinen que la progressiva disminució de les captures de sardina i seitó a la costa tarragonina és resultat d’una alteració mediambiental.

De fet, la reducció de la mida dels exemplars de peix blau no és l’únic fenomen estrany que els professionals de la mar han observat en els darrers temps. Hi ha espècies, com la galera, que han canviat el seu comportament. De sempre, la pesca de la galera s’havia realitzat a unes 20-30 braces de la costa. Des de fa un temps, però, la seva captura s’ha de fer a unes 60-80 braces mar endins, un fet insòlit en aquest crustaci tan típic de la cuina tarragonina.

Una altra situació anormal que han vist els pescadors tarragonins és la presència massiva d’una gamba blanca de petites dimensions, típica de la costa valenciana, que abans només era present a Tarragona de manera testimonial.

Entre l’explicació més raonable, recollida per l’estudi biològic fet a França, és que s’està produint un canvi en l’ecosistema que provoca que el peix no creixi. El canvi climàtic estaria modificant la qualitat del plàncton de què s’alimenta el peix blau, amb totes les conseqüències que això pot tenir en la cadena alimentària. Això explicaria la pràctica desaparició de la població de sardines a la costa tarragonina i la davallada dels bancs de seitó, els exemplars dels quals difícilment assoleixen la mida mínima per ser pescats i, posterioment, comercialitzats. A l’espera de conèixer els detalls de l’estudi realitzat a França, la direcció general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, a través del seu director Sergi Tudela, reclamarà a l’Estat la realització urgent d’un estudi biològic exhaustiu per esbrinar les causes d’aquests canvis a la costa mediterrània, especialment a la tarragonina.

A banda d’aquest estudi, des de la Confraria de Pescadors s’insisteix en la necessitat d’instaurar un paquet d’ajudes estatals i europees perquè els afectats per la crisi del peix blau (siguin pescadors o armadors) puguin subsistir fins que es trobi la solució definitiva a aquesta situació.