La Generalitat es reuneix amb la plataforma d’afectats pel preconcurs de la Cooperativa de Cambrils

Òscar Peris, s’ha reunit aquest dijous amb la plataforma d’afectats de la Cooperativa de Cambrils

Per . Actualitzat el

El màxim responsable del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, ha traslladat la voluntat del Govern de continuar col·laborant amb els socis i els dirigents de la Cooperativa de Cambrils, «amb l’objectiu de trobar una solució, sempre en el marc de les nostres competències». Aquesta és la sisena trobada per aquesta qüestió, des que Peris va ser nomenat el passat 19 de gener. Ha mantingut contactes amb l’ajuntament de Cambrils, amb els dirigents de la Cooperativa, el departament d’Economia i Finances i els socis afectats.

El passat 22 de desembre, la Cooperativa de Cambrils va decidir presentar preconcurs al Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona. D’acord amb la Llei concursal, l’entitat disposa d’un termini de fins a 3 mesos, és a dir fins al 21 de març, per arribar a un acord amb els socis de la cooperativa de refinançament del seu deute. En el moment de presentar el preconcurs, la cooperativa tenia uns saldos creditors amb els seus socis per valor de 32,5 milions d’euros –4,5M€ en imports a la vista i 28M€ a termini-.

Durant la reunió, Peris ha recordat que el 31 de desembre la Generalitat va avalar amb un 75% de l’import el préstec de 10 milions d’euros que l’Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya va concedir a la Cooperativa de Cambrils, destinat a retornar els saldos creditors de la secció de crèdit als seus titulars. A aquesta quantitat es podria sumar la xifra de 3 milions d’euros, a través d’un préstec participatiu, finançats per una entitat de capital risc propietat de la Generalitat, que s’està tramitant actualment. No obstant això, la formalització d’aquest import passa perquè la cooperativa presenti abans del 21 de març un pla de viabilitat validat per un expert independent, que haurà de comptar amb l’homologació judicial dels acords de refinançament de tots els passius de la secció de crèdit.

A més, d’acord amb la legislació actual, s’haurà d’haver arribat abans del 22 de març a un acord amb els titulars d’almenys el 75% dels passius de la secció de crèdit –o sigui d’un import de 24,4M€-, o en cas contrari estarà tècnicament en concurs. En aquest sentit, Peris ha alertat que si això succeeix i s’entra en fase de concurs, suposa d’una banda aconseguir uns percentatges de retorn inferiors a l’oferta inicial feta per la cooperativa en la fase de preconcurs i, de l’altra, no poder rebre cap subvenció per part de les administracions, perquè la llei no ho permetria.

«De l’anàlisi del balanç es desprèn que si s’aposta per la continuïtat de l’activitat de la cooperativa, juntament amb les desinversions dels actius –cartera de préstecs i immobles- de què disposa han de permetre, amb una gestió acurada i amb temps, poder retornar els diners dels socis a la secció de crèdit», ha assegurat el delegat. A la pregunta d’on són aquests diners, la resposta és en els préstecs concedits als socis a terminis llargs de més de 10 anys i que sumen 13,5M€ i en els immobles de la cooperativa taxats en 10,5M€. La quantitat restant s’ha fet servir per finançar-se entre les diferents seccions de la cooperativa.

La direcció de la cooperativa té sobre la taula un acord que permetria poder satisfer el retorn del 100% dels saldos a la vista dels socis de la secció de crèdit, i el 30% dels saldos a termini, i la resta dels saldos a termini a recuperar durant els pròxims anys. Amb tot això, el delegat ha explicat que, d’acord amb la informació facilitada per la cooperativa, dels 1.500 socis, uns 900 podrien recuperar immediatament el 100% dels seus estalvis, uns 400 gairebé el 50% i els 200 restants, amb uns saldos conjunts de més de 24,5M€, com a mínim el 30%.

Durant la reunió, Peris ha recordat que les cooperatives són empreses privades, la gestió de les quals correspon al consell rector, refrendada per l’assemblea de socis. Tot i això, les accions dutes a terme per la Generalitat i per l’Ajuntament de Cambrils, posen de manifest la preocupació i la implicació de les administracions públiques per trobar una solució a aquest problema.